Przejdź do treści

Nowy marsjański łazik

Mars 2020

W 2020 roku NASA planuje wysłać kolejnego łazika na Marsa, którego zadaniem będą dalsze badania geologiczne oraz sprawdzenie technologii wytwarzania tlenu. Łazik zostanie wyposażony w siedem instrumentów, które wybrano spośród 58 zgłoszonych propozycji. Liczba propozycji jest prawie dwukrotnie większa w porównaniu do poprzedniego konkursu, co świadczy o rosnącym zainteresowaniu eksploracją Czerwonej Planety.

Misja Mars 2020 będzie wzorowana na łaziku Curiosity, który na powierzchni planety wylądował w 2012 roku. Nowy łazik, będzie jednak wyposażony w doskonalsze i unowocześnione instrumenty, co ma mu pozwolić na wykonanie pomiarów, których do tej pory jeszcze nie można było wykonać. Będą to m. in. badania geologiczne, ocena możliwości osiedlenia się ludzi oraz poszukiwania bezpośrednich dowodów na dawne życie na Marsie.

“Dziś wykonujemy kolejny krok w kierunku naszej podróży na Marsa”, powiedział Charles Bolden z NASA. Naukowcy mają nadzieję, że misja Mars 2020 dostarczy informacji potrzebnych do osiedlenia się ludzi na Czerwonej Planecie.

Misja Mars 2020 ma za zadanie wzbogacić naszą wiedzę na temat surowców naturalnych i ich możliwości do wykorzystania przez przyszłe misje załogowe. Dodatkowo łazik dostarczy nam informacji na temat zagrożeń powodowanych przez marsjański pył, a także sprawdzi technologię do wytwarzania tlenu z dwutlenku węgla obecnego w atmosferze. Oczywiście tlen jest niezbędny dla ludzi, ale również jest potrzebny przy spalaniu paliwa rakietowego.

Informacje uzyskane przez misję Mars 2020, mają zatem dokonać oceny tego jak bardzo możemy wykorzystać tamtejsze surowce do życia ludzi na Marsie i ich powrotu na Ziemię, oraz jakich zagrożeń ze strony środowiska i pogody muszą się obawiać przyszli mieszkańcy Czerwonej Planety. W tym celu łazik zostanie wyposażony w następujące instrumenty:

  • Mastcam-Z, to zaawansowany system kamer do wykonywania zdjęć panoramicznych, stereoskopowych oraz zbliżeń. Instrument będzie wykorzystywany również jako pomoc przy sterowaniu.
  • SuperCam będzie miał możliwość wykonywania zdjęć, które dostarczą informacji na temat składu chemicznego i obecność minerałów. Dodatkowo instrument będzie w stanie wykryć obecność związków organicznych na odległych skałach i regolicie.
  • Planetary Instrument for X-ray Lithochemistry (PIXL), to spektrometr rentgenowski, który dokona szczegółowej oceny składu chemicznego minerałów znajdujących się na powierzchni Marsa.
  • Scanning Habitable Environments with Raman & Luminescence for Organics and Chemicals (SHERLOC), to spektrometr wyposażony w laser UV, dzięki któremu wykonane zostaną  szczegółowe pomiary składu chemicznego skał oraz możliwe będzie wykrycie związków organicznych.
  • Mars Oxygen ISRU Experiment (MOXIE) ma za zadanie sprawdzić technologię wytwarzania tlenu z dwutlenku węgla obecnego w atmosferze planety.
  • Mars Environmental Dynamics Analyzer (MEDA) to zestaw czujników do pomiaru temperatury, prędkości i kierunku wiatru, ciśnienia oraz wilgotności. Dodatkowo zbada tamtejszy pył pod względem jego kształtu i rozmiarów.
  • Radar Imager for Mars' Subsurface Experiment (RIMFAX), to radar, którego zadaniem będzie spojrzeć w głąb planety, aby zbadać dokładnie jej geologiczną strukturę.

 

Mars 2020 wyląduje na powierzchni planety w takim sam sposób jak Curiosity. Zostanie również wykorzystane to samo podwozie, a nowe instrumenty będą podobnie zamontowane i rozmieszczone. Wykorzystanie znanych i sprawdzonych rozwiązań z poprzedniej misji obniży znacznie koszty całej misji, ale zwiększy jej szanse na powodzenie i bezawaryjne działanie na powierzchni planety.
 

Mars 2020 jest częścią “Mars Exploration Program”, który zajmuje się również łazikami Opportunity i Curiosity, sondami Odyssey oraz Mars Reconnaissance Orbiter znajdującymi się na orbicie planety. We wrześniu dołączy do nich MAVEN, który będzie badał wyższe części atmosfery. W 2016 roku wystartuje misja InSight, której zadaniem będzie wylądować na powierzchni Marsa i wykonać pomiary sejsmologiczne oraz badania geofizyczne na głębokości 5 metrów.

Prowadzony przez NASA program badawczy “Mars Exploration Program” ma pomóc nam w poznaniu Marsa taki jakim jest obecnie oraz jaki był w przeszłości pod względem zmian klimatycznych i geologicznych. Równocześnie NASA prowadzi prace badawcze nad załogową misją, która miałaby nie tylko dolecieć na Marsa i wylądować, ale również wrócić z powrotem na Ziemię.

 

Źródło: Hubert Siejkowski | nasa.gov

Na zdjęciu: Rozmieszczenie instrumentów na nowym łaziku NASA, który ma wystartować w 2020 roku. Źródło: NASA

Reklama