Przejdź do treści

POLSA uruchomiła pilotażową wersję Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej (NSIS)

Polska z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej

Obserwacja Ziemi może w przyszłości odegrać kluczową rolę w ograniczeniu wydatków administracji publicznej na monitoring i utrzymanie infrastruktury. Między innymi z tego powodu Polska Agencja Kosmiczna uruchomiła pilotażową wersję Narodowego Systemu Informacji Satelitarnej (NSIS).

Narodowy System Informacji Satelitarnej (NSIS), w założeniu Krajowego Programu Kosmicznego, ma być krajowym interoperacyjnym systemem odbioru, przechowywania, przetwarzania i udostępniania danych satelitarnych wraz z niezbędną infrastrukturą. Najważniejszym celem uruchomionego systemu jest udostępnianie serwisów monitoringowych, produktów satelitarnych, narzędzi analitycznych oraz usług i serwisów opartych na danych satelitarnych.  

NSIS służyć ma przede wszystkim wsparciu administracji publicznej w podejmowaniu decyzji, lepszym wykorzystywaniu posiadanych zasobów i infrastruktury, sprawowaniu funkcji nadzorczych i kontrolnych oraz organizacji życia społecznego i gospodarczego, jak również w zakresie działań dotyczących bezpieczeństwa i obronności. A przekładając to na język bardziej potoczny to dane satelitarne pochodzące z obserwacji Ziemi będzie można wykorzystać do pomiaru i mapowania deformacji infrastruktury oraz gruntu na terenach miejskich, co w przyszłości może odegrać kluczową rolę w ograniczeniu wydatków administracji publicznej na monitoring i utrzymanie infrastruktury.

Portal NSIS stanowi narzędzie służące do wykonywania podstawowych analiz przestrzennych na produktach satelitarnych. Portal umożliwia także wykorzystanie danych z zewnętrznych platform i serwisów, które udostępniają swoje zasoby. A przede wszystkim służy prezentacji i udostępniania produktów i usług satelitarnych przygotowywanych przez POLSA.

Na dzień publikacji platformy w jej zasobach znajdują się: w obszarze zagospodarowania przestrzeni – mapy pokrycia terenu i zmian, miejskie wyspy ciepła, ortofotomapy satelitarne w oryginalnej rozdzielczości i o zwiększonej rozdzielczości, dla rolnictwa są to mapy wilgotności gleby, mapy warunków wzrostu upraw i redukcji plonów. Dla pozostałych obszarów tematycznych POLSA przygotuje produkty i usługi w kolejnych latach zgodnie z zapotrzebowaniem krajowych użytkowników.

NSIS jest pierwszą w Polsce platformą gromadzącą w jednym miejscu niezbędne dane satelitarne do wykorzystania przez polską administrację, w tym Europejski Monitoring Deformacji Gruntu (EMDG).

EMDG pozwala na monitoring deformacji powierzchni Ziemi takich jak wolno poruszające się osuwiska, osiadanie spowodowane eksploatacją wód gruntowych lub górnictwem podziemnym. Europejski serwis przemieszczeń powierzchni ma istotne znaczenie dla bezpieczeństwa zabudowy oraz infrastruktury liniowej.

Polskie miasta również korzystają z tego typu obserwacji do monitorowania i oceny dynamiki osiadania gruntu, budynków i infrastruktury miejskiej. Przykładem są pomiary deformacji terenu w trakcie budowy II linii metra w Warszawie - wyniki prac wykazały niewielkie osiadanie m. in. PGE Narodowy i Centrum Nauki Kopernik.

Więcej informacji na temat NSIS można znaleźć na stronie Polskiej Agencji Kosmicznej.

Źródło: POLSA

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama