Przejdź do treści

Satelita Sentinel-5P monitoruje zanieczyszczenia powietrza na Ziemi

Sentinel-5P monitoruje dwutlenek azotu nad Europą. Źródło: ESA

Uruchomiony 13 października 2017 roku satelita Sentinel-5P dostarczył pierwsze obrazy pokazujące zanieczyszczenia powietrza na Ziemi. Choć satelita ten jest jeszcze na etapie przygotowań do ciągłej pracy, te pierwsze dane już teraz pokazują, że monitorowanie jakości powietrza wchodzi w nową erę.

Nowa misja satelity Sentinel bardziej szczegółowo niż kiedykolwiek wcześniej obrazuje zanieczyszczenie powietrza. Jedno z pierwszych przesłanych na Ziemię zdjęć satelitarnych przedstawia rozkład dwutlenku azotu nad Europą. Jest on emitowany do atmosfery w konsekwencji ruchu drogowego oraz wykorzystania paliw kopalnych w przemyśle. Dość wysokie stężenia tego związku można zaobserwować nad częścią Niderlandów, Zagłębiem Ruhry w zachodnich Niemczech, Doliną Padu we Włoszech oraz nad niektórymi obszarami Hiszpanii.

Niektóre z pierwszych zebranych przez Sentinela danych wykorzystano też do stworzenia globalnej mapy rozkładu tlenku węgla w atmosferze. Animacja pokazuje jego wysoki poziom nad niektórymi obszarami Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Sentinel-5P ujawnił również wysoki poziom zanieczyszczeń pochodzących z konkretnych elektrowni w Indiach.


Zdjęcie: rozkład ozonu na Ziemi zbadany przez satelitę Sentinel-5P. Źródło: ESA

Sentinel-5P to już szósty satelita wysłany na orbitę w ramach programu monitorowania środowiska EC Copernicus, ale zarazem pierwszy monitorujący na tak dużą skalę właśnie atmosferę. Przesyłane teraz przez niego dane wkrótce mają stanowić wsparcie usługi monitorowania atmosfery w programie Copernicus. Będą także wykorzystywane do tworzenia prognoz związanych z zanieczyszczeniami powietrza. W ostatecznym rozrachunku posłużą do walki z tym ważnym w naszych czasach problemem.

Sentinel-5P ma na pokładzie najbardziej zaawansowany czujnik służący do zdalnej analizy składu powietrza – Tropomi. Może on mapować zanieczyszczenia takie jak dwutlenek azotu, metan, tlenek węgla oraz aerozole, które także mają wpływ na powietrze, jakim oddychamy, oraz na ogólny klimat Ziemi. Pierwsze wyniki naukowe zostały podane do wiadomości publicznej w niemieckim centrum przetwarzania danych Sentinel – DLR German Aerospace Center. Satelita ma ogromny zasięg, pozwalający na obrazowanie całego globu ziemskiego w czasie 24 godzin. Był również w stanie wychwycić chmurę popiołów wydobywających się z wulkanu Mount Agung na indonezyjskiej wyspie Bali.


Czytaj więcej:

Źródło: NASA, Astronomy.com

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska

Zdjęcie: Sentinel-5P monitoruje dwutlenek azotu nad Europą. Źródło: ESA

Reklama