Przejdź do treści

Space4Youth 2021 – konkurs na esej

All4Climate

Rozpoczął się kolejny konkurs Space4Youth! Interesujesz się przestrzenią kosmiczną i klimatem? Prześlij własny esej na temat „Przestrzeń kosmiczna jako narzędzie wspierania łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej” i wygraj wspaniałe nagrody!

Zmiana klimatu to kluczowa kwestia naszych czasów, a młodzi ludzie będą odgrywać w niej kluczową rolę. Z tego powodu Biuro ONZ do spraw Przestrzeni Kosmicznej, UNOOSA (ang. United Nations Office for Outer Space Affairs), czyli instytucja powołana przez i działająca pod auspicjami Zgromadzenia Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, zajmująca się wdrażaniem polityki Zgromadzenia odnośnie do przestrzeni kosmicznej, chce dać głos i promować pomysły młodzieży na temat tego, jak przestrzeń kosmiczna może  zostać wykorzystana, aby sprzyjać adaptacji i łagodzeniu zmian klimatu.

Chcemy usłyszeć od Państwa, jak przestrzeń kosmiczną można wykorzystać do sprostania wyzwaniom klimatycznym i podkreślić przy tym konkretne, realistyczne i oryginalne przykłady tego, jak nauka o kosmosie, technologia i jej zastosowania mogą wspierać działania oraz zobowiązania w zakresie polityki łagodzenia i adaptacji na szczeblu lokalnym, krajowym, regionalnym, a także międzynarodowym.

Co trzeba zrobić?

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać esej w języku angielskim na temat „Space as a tool to foster climate mitigation and adaptation” (czyli „Przestrzeń kosmiczna jako narzędzie wspierania łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej”). Esej musi zawierać nie więcej niż 1000 słów w języku angielskim – nie wlicza się w to bibliografii i streszczenia. Streszczenie nie może być dłuższe niż 100 słów w języku angielskim.

Gdzie przesłać prace?

Esej i streszczenie należy przesłać razem w jednym dokumencie PDF na adres e-mail space4youth@un.org. Nazwa pliku powinna brzmieć „Space4Youth_Imie_Nazwisko”.

Do kiedy można się zarejestrować?

Rejestracji do konkursu i zgłoszenia należy dokonać przed upływem 26 kwietnia 2021 r., 23:59 GMT.

Wymagania

  • uczestnicy muszą być w wieku od 18 do 35 lat włącznie (czyli do dnia Twoich 36 urodzin) w dniu 1 lutego 2021 r.,
  • konkurs jest otwarty dla osób indywidualnych – niedozwolone jest zgłaszanie drużyn,
  • do konkursu mogą przystąpić obywatele dowolnego państwa członkowskiego Organizacji Narodów Zjednoczonych.


Nagrody

  • zwycięzcy zostaną nagrodzeni wyjazdem do Stanów Zjednoczonych na spotkanie z przedstawicielami Sektora Kosmicznego Stanów Zjednoczonych oraz wezmą udział w obozie dla dorosłych w Amerykańskim Centrum Kosmicznym i Rakietowym. Odpowiednie koszta zostaną pokryte przez U.S. Mission to the International Organizations in Vienna,
  • zwycięzcy wezmą udział w wydarzeniu internetowym zorganizowanym przez Brytyjską Agencję Kosmiczną w Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych, podczas którego eksperci udzielą zwycięzcom informacji zwrotnych i, jeśli to możliwe, będą wspierać realizację zaproponowanych przez nich pomysłów i technologii kosmicznych w zakresie adaptacji i łagodzenia zmiany klimatu,
  • eseje zwycięzców zostaną umieszczone na stronie internetowej UNOOSA „Przestrzeń dla młodzieży”,
  • zwycięzcy mogą zostać zaproszeni do udziału w innych wydarzeniach.


Więcej informacji:

Autor: Joanna Molenda-Żakowicz

 

Na ilustracji: logo All4Climate

Reklama