Przejdź do treści

W Lubuskiem powstanie Park Technologii Kosmicznych i oddział CBK PAN

Astronauta NASA

Prof. Zbigniew Kłos, zaangażowany w tworzenie lubuskiego Parku Technologii Kosmicznych, został powołany przez prezydium PAN na przewodniczącego Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych Polskiej Akademii Nauk. Jednocześnie od marca 2019 roku w Lubuskiem rusza oddział Centrum Badań Kosmicznych PAN.

Prof. Zbigniew Kłos to jedna z osób, które od początku powstania projektu Parku Technologii Kosmicznych, zaangażowały się w jego realizację. Jak sam przyznaje, powołanie go na nową, prestiżową funkcję w PAN będzie miało niebagatelny wpływ na promowanie i realizację lubuskiego projektu. – Pozycja przewodniczącego Komitetu Badań Kosmicznych i Satelitarnych PAN pozwoli mi na ogląd całego polskiego środowiska związanego z tą branżą, a ponadto pozwoli zintegrować działania na rzecz projektu PTK w Zielonej Górze – mówi prof. Kłos.

Przypomnijmy, że rozmowy dotyczące utworzenia w Nowym Kisielinie Parku Technologii Kosmicznych, rozpoczęły się w 2017 roku, kiedy na wniosek Uniwersytetu Zielonogórskiego zadanie „Rozwój technologii kosmicznych w województwie lubuskim” zostało wpisane do Kontraktu Terytorialnego. Podjęte przez Województwo Lubuskie działania doprowadziły do podpisania 24 kwietnia 2018 roku Listu intencyjnego potwierdzającego wolę współpracy na rzeczrealizacji projektu Park Technologii Kosmicznych w Zielonej Górze z Uniwersytetem Zielonogórskim i Centrum Badań Kosmicznych PAN. Natomiast 31 grudnia 2018 roku marszałek Elżbieta Anna Polak i członek zarządu Marcin Jabłoński podpisali umowę na dofinansowanie tego projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego. Partnerami samorządu województwa w tym projekcie są Uniwersytet Zielonogórski, Centrum Badań Kosmicznych PAN oraz firma Hertz Systems. Wartość projektu to 60,7 mln zł, z czego kwota dofinansowania to 42 mln zł.  Dziś możemy śmiało powiedzieć, że ten projekt w regionie powstanie. Liderem projektu jest samorząd województwa. Ale nie byłoby mowy o jego realizacji, gdyby nie strona naukowa, czyli Centrum Badań Kosmicznych, które będzie miało u nas swój oddział. Ten projekt będzie miał olbrzymie znaczenie dla tworzenia warunków do rozwoju innowacyjności w regionie – mówiła wówczas Marszałek Województwa Lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Oddział Centrum Badań Kosmicznych PAN, o którym mówiła marszałek, rusza od marca 2019 roku w Zielonej Górze/Nowym Kisielinie. Jego założenie jest takie, by na miejscu wykształcić kadrę naukową, na której będzie się opierać działalność laboratoriów badawczych Parku Technologii Kosmicznych. Planowane jest utworzenie Laboratorium Dynamiki Manipulatorów Satelitarnych. – Myślę, że przez trzy lata jesteśmy w stanie przygotować kilku doktorantów, którzy działaliby w ramach PTK. Chcemy rozpocząć już działalność projektową, budować programy badawcze we współpracy z Niemcami, bo mamy już wypracowane kontakty jako Centrum Badań Kosmicznych – mówi prof. Zbigniew Kłos.

Warto dodać, że 19 grudnia 2018 roku Rada Naukowa CBK PAN zaaprobowała to przedsięwzięcie i wpisała je do statutu Centrum, a władze PAN zatwierdziły tę decyzję. Prezes PAN zwrócił się z prośbą, o wsparcie finansowe tej inicjatywy z budżetu województwa lubuskiego w kwocie 346 732 zł, a sejmik województwa lubuskiego zapisał tą kwotę w uchwale budżetowej.

Działalność ośrodka ma być ukierunkowana na badania w zakresie robotyki kosmicznej, systemów GNSS oraz obserwacji Ziemi i systemów SSA.

Źródło: Lubuskie.pl

Opracowanie: Paweł Z. Grochowalski

Reklama