Przejdź do treści

Wielki bolid nad Niemcami

Dziś wczesnym wieczorem nad Europą zachodnią zaobserwowano bardzo jasny bolid. Jak na razie nieznane są precyzyjne parametry trajektorii, liczba raportów wizualnych jest jednak ogromna i na ten moment zbliżona jest do trzystu.

Na podstawie raportów wizualnych wnioskować można, że bolid pojawił się pomiędzy Frankfurtem, a Darmstadt, a trajektoria skierowana była ze wschodu na zachód. W raportach wizualnych znajdujemy ogromny rozrzut podawanych jasności i czasów trwania bolidu przy czym dominują raporty określające jasność na zbliżoną do Księżyca w pełni, a czas trwania na około 7 sekund. Raporty zebrane na stronie http://fireballs.imo.net pochodzą z Niemiec, wschodniej Francji, Szwajcarii oraz Włoch. Bolid zaobserwowano około godziny 16:50 UT, 14 listopada 2017 roku.

W ustaleniu momentu zjawiska pomóc mogą między innymi obserwacje radiowe. Czeska sieć obserwacji radiowych Bolidozor zaobserwowała potężne echo radiowe o godzinie 16:46:56 trwające około 20 sekund. Echo to może mieć związek z zaobserwowanym bolidem.

Dane wizualne dotyczące bolidu zbierane są pod adresem http://fireballs.imo.net/members/imo_view/event/2017/4299

Detekcję radiową znaleźć można na facebookowym profilu sieci Bolidozor.

Reklama