Przejdź do treści

Wspomóż misję analogową Otherworld I

Zespół Otherworld I

Polskie Stowarzyszenie Studentów Fizyki i Koło Naukowe Geofizyki UW, we współpracy z Kołami Uniwersytetu Warszawskiego: Geofizyki, Biofizyki Molekularnej, Voyager oraz Ad Planetas, prowadzi projekt badawczy Otherworld I.

Misje kosmiczne, zarówno te załogowe, jak i bezzałogowe, wymagają dokładnego i ostrożnego planowania oraz drobiazgowego przygotowania uwzględniającego wszystkie możliwe czynniki ryzyka. W celu testowania technologii można przeprowadzać różnego rodzaju symulacje. Misje analogowe są jednym ze sposobów prowadzenia testów, sprawdzania rozwiązań technicznych i metodologii w bezpiecznym, kontrolowanym środowisku. Tego typu przedsięwzięcia pozwalają na określenie perspektyw badań naukowych na powierzchniach innych obiektów Układu Słonecznego niż Ziemia, takich jak Księżyc czy Mars.

Projekt Otherworld I to interdyscyplinarna misja analogowa realizowaną przez członków PSSF. Grupa badawcza zrzesza pasjonatów badań kosmicznych w dziedzinach geofizyki, astrogeologii, biofizyki oraz astrobiologii. Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie badań geofizycznych, astrogeologicznych oraz astrobiologicznych w ramach symulowanej misji marsjańskiej, w habitacie Marte w Brazylii. Misja analogowa przewidziana jest na termin 1–9 czerwca 2022 roku.

Projekt Earth: Otherworld ma na celu testowanie rozwiązań technologicznych, pobranie próbek geologicznych oraz biologicznych, a także przygotowanie studentów do realizacji przedsięwzięć naukowych o większej skali w sektorze kosmicznym. Członkowie PSSF nabędą umiejętności organizacyjne i techniczne, które nadadzą im kwalifikacje do planowania i organizacji misji kosmicznych. Polska nauka ma duże osiągnięcia w dziedzinie badań kosmicznych – firmy z naszego kraju realizują zlecenia między innymi dla Europejskiej Agencji Kosmicznej. Udział w przedsięwzięciu takim jak Otherworld I stwarza nowe możliwości dla młodych ludzi, którzy w przyszłości chcieliby podjąć pracę w przemyśle kosmicznym.

Projekt Otherworld koncentruje się między innymi na badaniu magnetyzmu skał oraz poszukiwaniu rozwiązań prowadzenia pomiarów, związanych ze szczątkowym polem magnetycznym oraz namagnesowaniem pobranych próbek. Metoda magnetyczna jest bardzo wrażliwa na obecność obiektów o własnościach ferromagnetycznych, które zaburzają wyniki pomiarów. Konieczne jest znalezienie sposobu na zniwelowanie wpływu tego typu elementów obecnych w skafandrach astronautów oraz na sondach i łazikach.

Pomiary pola magnetycznego mogą mieć istotne znaczenie dla przyszłych badań związanych z badaniami szczątkowego pola magnetycznego Marsa. Testowanie rozwiązań mających na celu rozwiązanie problemów związanych z pomiarem jest kluczowe dla dokładniejszego zrozumienia geologii Marsa, w tym zjawisk plutonicznych i tektonicznych na nim występujących. Szczegółowe zbadanie pobranych próbek pod kątem ich namagnesowania zapewni informację na temat pola magnetycznego nie tylko w obecnych czasach, ale także z przeszłości.

Z punktu widzenia badań astrogeologicznych misja Otherworld I ma dwa podstawowe cele. Pierwszym jest przetestowanie prostych metod, jakie stosuje się w rozmaitych badaniach geologicznych, takich jak ręczne pobieranie rdzeni czy też wstępne kartowanie terenu, w warunkach odzwierciedlających warunki panujące na innej planecie. Pobieranie próbek w warunkach imitujących warunki marsjańskie oraz późniejsze zapobieganie ich kontaminacji przez środowisko ziemskie jest dobrym doświadczeniem dla naukowców, którzy będą w przyszłości ewentualnymi członkami misji kosmicznych. Kolejnym celem jest zapewnienie zaplecza intelektualnego dla badań geofizycznych i astrobiologicznych.

Ważną częścią misji Otherworld I jest także etap sample return – pobranie oraz transport próbek do miejsca, gdzie będą prowadzone ich dalsze, bardziej złożone badania. Poza badaniem takich próbek pod kątem geologicznym planuje się również wykonanie badań astrobiologicznych, a więc takich, które pomogą nam sprawdzić, czy oraz ewentualnie jakie formy życia znajdują się w danej próbce. Pierwszym wyzwaniem takiej misji jest zadbanie o to, by próbki, które później będą badane pod kątem występowania życia, przewieźć w sposób sterylny: tak, by wyniki badań nie były zaburzone przez zanieczyszczenia.

Obecnie Stowarzyszenie prowadzi zbiórkę na realizację projektu. Możliwość jego sfinansowania ze środków prywatnych jest tylko częściowa. Studenci będą wdzięczni za każdą pomoc, bo czasu na zebranie niezbędnych funduszy jest niewiele.


Czytaj więcej:

 

Źródło: Koło Naukowe Geofizyki UW,

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska

Ilustracja: Zespół Otherworld I.

Reklama