Przejdź do treści

Zmarł dr hab. Jerzy Bem

Jerzy Bem 1937-2021

Instytut Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego poinformował, że 18 listopada 2021 r. zmarł w wieku 84 lat emerytowany pracownik Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego doc. dr hab. Jerzy Bem, członek Polskiego Towarzystwa Astronomicznego. Pogrzeb odbędzie się 26 listopada 2021 r. w Trzepowie koło Płocka.

Jerzy Bem urodził się w 1937 r. Studiował astronomię we Wrocławiu w latach 1954–1959. W 1959 r. obronił pracę magisterską napisaną pod kierunkiem prof. Antoniego Opolskiego zatytułowaną „Zastosowanie elektrometru Wulfa do fotometrii fotoelektrycznej gwiazd”. Pracę doktorską pt. „Wyznaczenie różnicy długości ASS Borowiec – Obserwatorium Astronomiczne UAM w Poznaniu”, której promotorem był prof. Józef Witkowski, obronił w 1965 r. W tym samym roku został zatrudniony w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego.

Po doktoracie doskonalił swój warsztat naukowy podczas stażu w Głównym Obserwatorium  Astronomicznym Rosyjskiej Akademii Nauk w Pułkowie. Habilitację uzyskał w 1981 r. na podstawie rozprawy pt. „Wyznaczanie rektascensji gwiazd i fotoelektryczna rejestracja momentu przejścia”.

Był wieloletnim wykładowcą w Instytucie Astronomicznym Uniwersytetu Wrocławskiego, specjalistą w zakresie mechaniki nieba. Wychował wiele pokoleń wrocławskich astronomów. Był promotorem sześciu prac magisterskich. Opublikował 17 prac naukowych, a w dziewięciu z nich był jedynym autorem. Aktywnie popularyzował astronomię, m.in. w ramach cyklu wykładów popularnonaukowych wygłaszanych w Instytucie Astronomicznym UWr.

Był członkiem Polskiego Towarzystwa Astronomicznego.

Pozostanie w naszej pamięci nie tylko jako ekspert w swej dziedzinie nauki, ale także jako Człowiek o szerokich zainteresowaniach pozazawodowych oraz sympatyczny i dowcipny Kolega. Dyrekcja i Pracownicy Instytutu Astronomicznego Uniwersytetu Wrocławskiego.

Pogrzeb odbędzie się w dniu 26.11.2021 r. w Trzepowie koło Płocka.

Msza Święta w intencji Zmarłego odprawiona zostanie we Wrocławiu w dniu 29.12.2021 r. w kościele parafialnym pw. Św. Doroty.

 

Źródło IA UWr

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama