Przejdź do treści

Fale grawitacyjne i błysk światła kilonowej - zdjęcia

Dzięki międzynarodowej współpracy i wykorzystaniu około 70 teleskopów na całym świecie naukowcom udało się po raz pierwszy zarejestrować fale grawitacyjne od zderzenia dwóch gwiazd neutronowych, a na dodatek także błysk światła towarzyszący temu zdarzeniu. Prezentujemy mnóstwo zdjęć i ilustracji przedstawiających to sensacyjne odkrycie.

Przeczytaj także wiadomość o odkryciu fal grawitacyjnych od zderzenia gwiazd neutronowych i sfotografowaniu wybuchu kilonowej.

Mapa około 70 obserwatoriów optycznych i pracujących w innych zakresach fal elektromagnetycznych, które śledziły efekty zjawiska fal grawitacyjnych GW170817 po zderzeniu dwóch gwiazd neutronowych. Źródło: LIGO-Virgo.

Masy gwiazd neutronowych i czarnych dziur. Masy gwiezdnych pozostałości są wyznaczane różnymi sposobami. Grafika pokazuje masy czarnych dziur wykrytych poprzez obserwacje elektromagnetyczne (kolor fioletowy), czarne dziury zmierzone dzięki obserwacjom fal grawitacyjnych (niebieski), gwiazdy neutronowe pomierzone dzięki obserwacjom elektromagnetycznym (żółty) i masy gwiazd neutronowych, które połączyły się w zdarzeniu GW170817, które wykryto dzięki falom grawitacyjnym (pomarańczowy). Pozostałość GW170817 jest niesklasyfikowana i oznaczona znakiem zapytania. Źródło: LIGO-Virgo/Frank Elavsky/Northwestern University.

Składanka zdjęć galaktyki NGC 4993 z kilku różnych teleskopów i instrumentów ESO. Na wszystkich widać słabe źródło światła blisko centrum. To kilonowa, wybuch będący efektem połączenia się dwóch gwiazd neutronowych. Źródło: VLT/VIMOS. VLT/MUSE, MPG/ESO 2.2-metre telescope/GROND, VISTA/VIRCAM, VST/OmegaCAM.

Zdjęcie galaktyki NGC 4993 pokazujące optycznego odpowiednika dla zlewających się gwiazd neutronowych GW170817 (wskazany strzałką). Fotografię wykonano przy pomocy instrumentu VIMOS na teleskopie VLT w Obserwatorium Paranal w Chile. Źródło: ESO.

Składanka zdjęć pokazuje galaktykę NGC 4993 i wybuch kilonowej będący wynikiem połączenia się dwóch gwiazd neutronowych. Źródło: ESO/N.R. Tanvir, A.J. Levan and the VIN-ROUGE collaboration.

Lokalizacje na niebie sygnałów fal grawitacyjnych wykrytych przez LIGO od początku 2015 r. (GW150914, LVT151012, GW151226, GW170104) i ostatnio przez sieć LIGO-Virgo (GW170814, GW170817). Źródło: LIGO/Virgo/NASA/Leo Singer/Axel Mellinger.

Zdjęcia z Kosmicznego Teleskopu Hubble'a pokazujące stopniowy spadek jasności kilonowej w ciągu sześciu dni, od 22 do 28 sierpnia 2017 r. Źródło: NASA i ESA. Acknowledgment: A.J. Levan (U. Warwick), N.R. Tanvir (U. Leicester), and A. Fruchter oraz O. Fox (STScI).

Artystyczna wizja zderzenia dwóch gwiazd neutronowych. Źródło: ESO/L. Calçada/M. Kornmesser.

Zderzenie gwiazd neutronowych widziane pod kątem grawitacji i materii. Jest to klatka z wizualizacji pokazujące połączenie się dwóch gwiazd neutronowych. Po prawej widzimy wizualizację materii gwiazd neutronowych, a po lewej zaburzenia czasoprzestrzeni na skutek kolizji. Źródło: Karan Jani/Georgia Tech.

Artystyczna wizja zderzenia dwóch gwiazd neutronowych. Pomarszczona siatka przestrzenna symbolizuje fale grawitacyjne, które przemieszczają sie od zderzenia, natomiast wąskie strumienie to rozbłyski gamma wystrzeliwane sekundy po falach grawitacyjnych. Pokazano także wirująca materię wyrzuconą podczas zderzenia gwiazd. Obłoki świecą w zakresie widzialnym i w innych długościach fali elektromagnetycznej. Źródło: NSF/LIGO/Sonoma State University/A. Simonnet.

Więcej informacji:

 

 

Reklama