Przejdź do treści

Konkurs na logo Light Pollution Think Tank

Miejskie światła z pokładu ISS

Pierwszy polski think tank działający na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia sztucznym światłem ogłosił otwarty konkurs na swoje logo. Zaproszeni do przysłania swoich pomysłów są zarówno amatorscy jak i profesjonalni graficy. 

Projekt logo powinien nawiązywać do działalności think tanku, a więc do szeroko rozumianej problematyki zanieczyszczenia sztucznym światłem, w tym spełniać pozostałe kryteria zawarte w regulaminie konkursu. Do udziału zaproszeni są amatorscy graficy, studenci akademii sztuk pięknych i wydziałów artystycznych, biura projektowe, oraz inne osoby lub instytucje zainteresowane konkursem. 

Nadesłane projekty poddane zostaną ocenie przez jury konkursu, a najciekawsze logo będzie firmować działania think tanku. Zwycięzca konkursu zostanie także nagrodzony możliwością zawarcia umowy na wykonanie księgi znaku zaproponowanego logo wraz z wynagrodzeniem w kwocie dwóch tysięcy złotych brutto. Projekty należy przesyłać do 30 listopada 2022 r. na adres podany w regulaminie konkursu

Light Pollution Think Tank (LPTT) powstał na początku lipca 2022 r. i zrzesza ekspertów oraz naukowców z różnych dziedzin zajmujących się działaniami na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia sztucznym światłem w Polsce. Zadania think tanku obejmą m.in.: przeprowadzenie kampanii marketingowej polegającej na zwiększaniu świadomości społecznej o zanieczyszczeniu światłem (z wykorzystaniem bilboardów), sporządzenie raportu dotyczącego stanu zanieczyszczenia światłem w Polsce, certyfikację miejsc wprowadzenia czynnej ochrony ciemnego nieba w Polsce, a także organizację Ogólnopolskiej Konferencji nt. Zanieczyszczenia Światłem, która odbędzie się w 2023 r. w Toruniu. 

Konkurs organizowany jest przez Stowarzyszenie POLARIS-OPP z siedzibą w Sopotni Wielkiej, realizujące od lat projekty na rzecz minimalizacji skutków zanieczyszczenia sztucznym światłem. Działalność think tanku, w tym konkurs na logo, finansowane są w ramach przedsięwzięcia pt. „LPTT” ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (NIW-CRSO) w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030 PROO. Warto dodać, że przedsięwzięcie "LPTT" uzyskało 99 pkt na 100 możliwych w ocenie wniosków przez ekspertów NIW-CRSO. 

Więcej informacji:

 

Opracowanie: Grzegorz Iwanicki
Źródło: LPTT/POLARIS-OPP

Ilustracja: miejskie światła z pokładu ISS. Źródło: DobraNoc/LPTT/NASA. 

Reklama