Przejdź do treści

Olimpijska Liga Astronomiczna dla uczniów

Olimpijska Liga Astronomiczna - OLA

24 września 2023 r. wystartowała nowa inicjatywa  Klubu Astronomicznego Almukantarat – Olimpijska Liga Astronomiczna (OLA). Jest to konkurs dla uczniów VIII klasy szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych, którzy pasjonują się astronomią, fizyką lub matematyką. Do Ligi można dołączyć w każdym momencie. Sezon OLA kończy się 3 marca 2024 r. 

Olimpijska Liga Astronomiczna (OLA) wystartowała w sezonie szkolnym 2023/2024. Mogą w niej wziąć udział wszyscy zawodnicy (uczniowie), którzy marzą o rywalizacji na niwie nauki. Celem (OLA) jest pomoc przy poszerzaniu wiedzy i rozwijaniu umiejętności z zakresu astronomii, a w szczególności umiejętności praktycznych. Dołączenie do Ligii jest całkowicie bezpłatne. A co najważniejsze – można to zrobić w dowolnym momencie.

Konkurs składa się z publikowanych co tydzień zadań, których skany lub zdjęcia rozwiązań należy przesłać drogą mailową na adres liga@almukantarat.pl w przeciągu 7 dni od daty opublikowania zadania (czas na rozwiązanie zadania kończy o godzinie 23:59 w niedzielę). Prace wysyłane po terminie otrzymają jedynie część punktów.

Regulamin konkursu dopuszcza korzystanie z wszelkich powszechnie dostępnych źródeł informacji podczas rozwiązywania zadań. Ważne jest to, aby całokształt pracy był samodzielny. W szczególności zabronione jest kopiowanie rozwiązań lub ich części od innych uczestników.

OLA wystartowała 24 września 2023 r. i zakończy się 3 marca 2024 roku o godz. 23:59. Ta data jest ostatecznym terminem na wysyłanie wszystkich spóźnionych rozwiązań. Wyniki konkursu Klub Astronomiczny Almukantarat opublikuje jeszcze w marcu 2024 r.

Rozwiązania zadań w konkursie powinny składać się z otrzymanych wyników i pełnego toku rozumowania, który prowadził do ich otrzymania. W razie potrzeby rozwiązanie można uzupełnić rysunkami lub obrazkami ilustrującymi części rozumowania. Szczegóły dotyczące przesyłania prac znajdują się na stronie konkursu.

W celu zgłoszenia się do konkursu należy przesłać w formie skanu lub czytelnego zdjęcia regulamin z podpisanymi dwoma załącznikami oraz rozwiązaniem zadania, na adres liga@almukantarat.pl.

Główną nagrodą w konkursie jest w pełni opłacony pobyt na letnim obozie Klubu Astronomicznego Almukantarat. Natomiast laureaci OLA mogą liczyć na częściowe pokrycie kosztów uczestnictwa w obozie.

Obozy astronomiczne organizowane przez Almukantarat odbywają się w okresie letnim w Załęczu Wielkim w województwie łódzkim, w powiecie wieluńskim, w gminie Pątnów, na terenie Załęczańskiego Parku Krajobrazowego, nad rzeką Wartą

Więcej informacji na temat OLA pod linkiem praz na profilu FB Ligi Astronomicznej.

Klub Astronomiczny Almukantarat jest organizacją non-profit, która zrzesza pasjonatów astronomii z całej Polski. Celem Klubu jest działanie na rzecz rozwoju zainteresowań w zakresie astronomii i nauk pokrewnych, zwłaszcza wśród młodzieży.

Oprócz obozów astronomicznych Almukantarat organizuje także spotkania śródroczne: - seminaria astronomiczne na wiosnę i na jesieni oraz zimowe warsztaty naukowe, które odbywają się w różnych miastach w Polsce. Podczas tych spotkań uczestnicy mają okazję wygłosić referat na wybrany przez siebie temat związany z astronomią lub naukami pokrewnymi, co pozwala zdobyć im m.in. doświadczanie w występach publicznych.  

Klub prowadzi także Polski Portal Astronomiczny AstroNET. Autorami wpisów są członkowie oraz jego przyjaciele.

Klub powstał w 1983 r., a w 1995 r. został zarejestrowany jako stowarzyszenie. W tym roku Klub obchodzi 40-lecie swojej działalności.

Źródło: Klub Astronomiczny Almukantarat

Paweł Z. Grochowalski

Reklama