Przejdź do treści

Konkurs rysunkowy Space Art dla dzieci i młodzieży

Dzieci rysujące kredkami

Od 2 stycznia trwa nabór do konkursu Space Art organizowanego corocznie przez Europejskie Stowarzyszenie Edukacji Astronomicznej – EAAE. Prace biorące udział w konkursie można nadsyłać do 31 marca 2024 r.

 

Zasady udziału w konkursie Space Art:

Konkurs Space Art 2024 organizowany jest w trzech kategoriach:

 • dzieci w wieku od 6 do 10 lat,
 • młodzież w wieku od 11 do 14 lat,
 • młodzież w wielu od 15 do 18 lat.

 

 1. Nadesłane prace muszą być wykonane indywidualnie przez uczniów i przesłane przez ich nauczyciela.
 2. Prace artystyczne należy przesyłać w formacie .jpg, .gif lub .png i nie większym niż 1 Mb.
 3. Formularz uczestnictwa w formacie docx (LINK) wypełnia prowadzący i wraz z pracą ucznia przesyła na adres e-mail konkursu (space_art@abv.bg) z adresu e-mail nauczyciela. Formularz uczestnictwa można pobrać TUTAJ.
 4. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę konkursową.
 5. Nadesłana grafika musi być oryginalnym obrazem poświęconym astronomii lub naukom o kosmosie. Uczniowie powinni w 2-3 zdaniach wyjaśnić, dlaczego wybrali ten obiekt lub zjawisko, co zrobiło na nich wrażenie.
 6. Uczestnicy mogą przesyłać zgłoszenia i prace konkursowe w postaci cyfrowej do dnia 31 marca 2024 r.
 7. Zwycięzcy zostaną wybrani przez jury składające się z członków EAAE.
 8. Decyzja jury zostanie podana do wiadomości publicznej 22 kwietnia 2024 r. w związku z obchodami Dnia Ziemi.
 9. Decyzja jury jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 10. Wszyscy uczestnicy otrzymają cyfrowe certyfikaty, które zostaną wysłane na adres e-mail nauczyciela.

Space Art

Zdobywcy pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca oraz wyróżnień w każdej kategorii otrzymają dyplomy i upominki ufundowane przez Europejskie Obserwatorium Południowe (ESO) i EAAE, które zostaną przesłane pocztą na adresy szkół.

 

Więcej informacji:

 • strona konkursu Space Art (link)
 • zasady udziału w konkursie Space Art (link)

 

Dodała: Joanna Molenda-Żakowicz

 

Źródło ilustracji: PxHere

Reklama