Przejdź do treści

Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej

EDERO Polska - Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej

ESERO Polska przygotowało dla edukatorów i edukatorek cykl warsztatów online poświęconych prowadzeniu edukacyjnych projektów kosmicznych z zespołami uczniowskimi pod nazwą „Letnia Szkoła Edukacji Kosmicznej”. Wydarzenie odbędzie się 16-29 lipca 2021 r. Zapisy kończą się 9 lipca.

Biuro ESERO-Polska, działające w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie przygotowało cykl bezpłatnych warsztatów online, poświęconych prowadzeniu projektów edukacyjnych, w tym dotyczących zagadnień kosmicznych, które odbędą się 16-29 lipca 2021 r.

Poszukiwane są osoby zajmujące się edukacją w mniejszych miejscowościach i/lub z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym/edukacyjnym, które chcą wprowadzić kosmos do swojej pracy, ale nie mają w tym doświadczenia.

Warunkami przyjęcia do udziału w Letniej Szkole Edukacji Kosmicznej są:

 • Praca w miejscowości poniżej 100 tys. mieszkańców I/LUB z młodzieżą zagrożoną wykluczeniem społecznym/edukacyjnym (Z uwagi na możliwość bycia wykluczonymi wzdłuż wielu różnych osi, prosimy o zdefiniowanie w formularzu wyzwań, z którymi mierzą się Twoi podopieczni/ne. Informacje te nie zostaną nigdzie upublicznione).
 • Nie branie do tej pory udziału w żadnym z następujących wyzwań/konkursów: CanSat, Moon Camp, Astro Pi.

Poza spełnieniem ww. warunków, ocenie będzie podlegać odpowiedź na pytanie „Jak planujesz wykorzystać wiedzę i umiejętności uzyskane podczas Letniej Szkoły?”. Organizatorzy poszukują osób, które będą chciały przekuć zdobyte doświadczenia na swoją praktykę edukacyjną. Przykładem może być plan wzięcia udziału w proponowanych konkursach/wyzwaniach (lub innych), bądź chęć wplecenia poruszanych wątków do prowadzonych samodzielnie zajęć, ale i wiele, wiele innych możliwości, zależących od pomysłów osób zainteresowanych warsztatami!


W trakcie Letniej Szkoła Edukacji Kosmicznej będą rozwijane dwie grupy umiejętności:

 • jak prowadzić zespół projektowy
   
 • jak przygotować się do projektu o tematyce kosmicznej: Moon Camp lub CanSat
   

Uczestnicy warsztatów rozpoczną naukę od modułu poświęconego uniwersalnym umiejętnościom, które przydadzą się im przy prowadzeniu jakiegokolwiek projektu wraz ze swoimi uczniami i uczennicami.

Aby wziąć udział w spotkaniach, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy, umieszczony na stronie projektu do 9 lipca 2021 r. Tego dnia mija termin nadsyłania zgłoszeń!

Więcej informacji i formularz zgłoszeniowy pod linkiem.

Zespół ESERO-Polska gorąco zaprasza edukatorów do udziału – teraz w Letniej Szkole Edukacji Kosmicznej – a na jesieni, w organizowanych przez zespół wyzwaniach i konkursach, już z grupami uczniów i uczennic!

Harmonogram zajęć:

Moduł I: Umiejętności uniwersalne (2 spotkania po 6–7h, 16–17 lipca)

 • Kim jest facylitator/ka?
 • Co sprawia, że uczniowie angażują się w różne działania?
 • Budowanie zespołu, role grupowe i utrzymywanie zaangażowania
 • Współtworzenie projektu wraz z uczniami i uczennicami:
  • a) Wybór obszaru projektu
  • b) Analiza stanu zastanego, określenie wizji stanu pożądanego
  • c) Stawianie celów i kamieni milowych
 • Narzędzia do współpracy online
 • Zbieranie i weryfikacja danych
 • Rozwiązywanie sytuacji trudnych w facylitacji zespołów uczniowskich

Po tym etapie uczestnik warsztatów dołączy do jednej z dwóch „ścieżek”, zgodnie ze swoim wyborem z formularza zgłoszeniowego – albo dotyczącej detali wyzwania Moon Camp – albo wyzwania CanSat:


Moduł IIa: Moon Camp (5 spotkań po 3–4h, w godzinach 10:00–15:00)
20–22.07 – dni warsztatowe
23–25.07 – praca zespołowa/indywidualna nad zadaniem domowym
26–27.07 – dni warsztatowe

 • Podstawy programu Tinkercad
 • Praca zdalna zespołu w Tinkercad
 • Stworzenie swojego pierwszego projektu w 3D
 • Analiza potrzeb bazy księżycowej
 • Przygotowywanie raportów w wyzwaniu ESA Moon Camp

 

Moduł IIb: CanSat (5 spotkań po 2–3h, w godzinach 13:00–16:00)
21–23.07 – dni warsztatowe
24–25.07 – praca indywidualna
26–27.07 – dni warsztatowe

 • Składowe konkursu CanSat
 • Charakterystyka minisatelit CanSat
 • Wstęp do pracy z elektroniką na bazie mikrokontrolera Arduino
 • Zajęcia praktyczne z elektroniką (każda osoba uczestnicząca otrzyma pocztą zestaw podzespołów elektronicznych)
 • Podstawy programowania Arduino
   

Garść informacji o Moon Campie i CanSatach:

Moon Camp

Moon Camp

Wyzwanie Moon Camp zaprasza uczniów i uczennice do zbadania Księżyca i opracowania projektów, które mogą rozwiązać problemy, z jakimi przyjdzie się mierzyć mieszkańcom przyszłych stacji badawczych. Zadaniem zespołu uczniowskiego jest zaprojektowanie bazy księżycowej. Ma ona być domem dla co najmniej 2 astronautów lub astronautek, utrzymać ich przy życiu i chronić przed zagrożeniami oraz próżnią panującą w przestrzeni kosmicznej. Wyzwanie ma 3 poziomy wiekowe, umożliwiające zaangażowanie osób od 6 do 19 roku życia.
 
CanSat

CanSat

Zadaniem zespołu uczniowskiego jest samodzielne zbudowanie minisatelity wielkości puszki po napoju, oraz przeprowadzeniu za jego pomocą badań naukowych. Konkurs trwa pół roku. W tym czasie zespoły opracowują koncepcję swojej misji oraz weryfikują ją na podstawie budowanych prototypów. Wielkim finałem jest start minisatelitów na pokładzie rakiety. Najlepszy zespół bierze udział w finałach europejskich. Konkurs skierowany jest do uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych.


Źródło: ESERO Polska

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama