Przejdź do treści

Nabór działaczy regionalnych do Dark Sky Poland 2019

Ciemne Niebo

Można się zgłosić do roli lidera regionalnego w projekcie Dark Sky Poland 2019, który zajmuje się tematyką ochrony ciemnego nieba i działaniami na rzecz redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz edukacji społeczeństwa na temat tego problemu.

Program Ciemne Niebo Stowarzyszenia POLARIS - OPP ogłasza nabór otwarty na działaczy regionalnych w ramach projektu "Dark Sky Poland", finansowanego przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego (Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014-2020). Poszukiwane są osoby, które są zainteresowane czynnymi działaniami na rzecz redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem oraz informowania społeczeństwa na temat tego problemu i chciałyby się podjąć tego typu inicjatyw na terenie jednego z pięciu regionów Polski: Pojezierze Mazurskie i okolice, centralna Wielopolska, Góry Izerskie i okolice, Beskid Żywiecki oraz Bieszczady. 

Uwaga: aktualnie do obsadzenia pozostały pozycje "liderów regionalnych" w Bieszczadach i na Pojezierzu Mazurskim.

Osobom zainteresowanym podjęciem się tej nietypowej aktywności społecznej na rzecz ochrony ciemnego nieba w Polsce organizatorzy oferują:

 • bezpłatny udział w szkoleniu prowadzonym przez specjalistów, prelegentów Ogólnopolskich Konferencji nt. Zanieczyszczenia Światłem, podczas VII Festiwalu Ciemnego Nieba w Sopotni Wielkiej w dniach 9-12 sierpnia 2019r. wraz z zakwaterowaniem i zwrotem kosztów podróży z i do miejsca zamieszkania,
 • wyposażenie działacza regionalnego w postaci: urządzenia SQM-L, pakietu materiałów dla mieszkańców, upoważnienia do działań podejmowanych w ramach projektu wspieranego przez NIW-CRSO,
 • miesięczny budżet operacyjny w kwocie 500zł. od lipca do listopada 2019r. (rozliczany na podstawie poniesionych kosztów działań na swoim terenie bądź um. zlecenie),
 • kilka przykładowym opraw oświetleniowych, zgodnych ze standardami IDA (oprawy typu FCO),
 • model teleskopu zwierciadlanego 150/900mm jako nagroda dla gospodarstwa w regionie, które najlepiej dostosuje swoje oświetlenie do wymogów ochrony ciemnego nieba (nie likwidacja!),
 • dostęp do tworzonego właśnie, krajowego biura porad na rzecz ochrony ciemnego nieba, gdzie swoją bezpłatną pomoc będą zdalnie bądź w szczególnych przypadku wyjazdowo oferowali: prawnik, ekolog nocy, oświetleniowiec, astronom, autor pierwszego w Polsce obszaru ochrony ciemnego nieba w Sopotni Wielkiej, samorządowiec oraz inni w razie potrzeb itp.,
 • możliwość dwukrotnego zamówienia przyjazdu zespołu prelegenckiego do wybranej miejscowości w wybranym regionie, celem przeprowadzenia szerszych konsultacji społecznych, warsztatów nt. ochrony ciemnego nieba, spotkania z samorządowcami lub innym zarządcą oświetlenia itp.

Od działaczy regionalnych organizatorzy będą wymagali wymagali:

 • ukończony 18 rok życia, możliwość korzystania z pełnych praw publicznych,
 • minimum 5 lat zainteresowania astronomią (lub dziedzinami pokrewnymi dot. ochrony przed zanieczyszczeniem światłem) z możliwością udokumentowania (dzienniki obserwacyjne, raporty, publikacje, wpisy na forach internetowych, zaświadczenia od instytucji/podmiotów branżowych itp.)
 • potwierdzona znajomość nieba i/lub podstaw astronomii wraz z przykładami popularyzacji (pokazy dla szkół, odczyty, wyjazdy na obozy astronomiczne, działania proekologiczne itp.),
 • posiadane umiejętności interpersonalne jak łatwość nawiązywania kontaktów, znajomość społeczności lokalnych ze wskazanych regionów, otwartość na działania dla dobra wspólnego oraz wolontariat, wrażliwość na problematykę zanieczyszczenia sztucznym światłem (mile widziane doświadczenie w tym zakresie poparte dowodami źródłowymi jak zdjęcia, analizy, obserwacje, raporty, publikacje itp.)
 • dodatkowe atuty: mobilność, dyspozycyjność, udzielanie się w lokalnych organizacjach członkowskich
  itp.

Zadania będące w zakresie obowiązków działaczy regionalnych:

 • ukończenie całego szkolenia i obecność na VII Festiwalu Ciemnego Nieba w dn. 9-12 sierpnia 2019r. w Sopotni Wielkiej,
 • przekonanie do zmiany oświetlenia zewnętrznego na prawidłowe (zgodne z ochroną ciemnego nieba), m.in. 3 gospodarstw w swoim regionie,
 • podjęcie rozmów z władzami lokalnymi w zakresie wdrożenia racjonalnej polityki oświetleniowej,
 • przeprowadzenie konkursu dla mieszkańców na najlepiej oświetlone gospodarstwo zgodnie z wytycznymi IDA z nagrodą w postaci teleskopu astronomicznego,
 • udzielanie miejscowych porad mieszkańcom w zakresie redukcji zanieczyszczenia sztucznym światłem, wykonywanie zdjęć nocnych, wizyty rozpoznawcze w terenie (w miarę możliwości i w razie potrzeby),
 • prowadzenie stałych konsultacji z krajowym biurem Programu Ciemne Niebo - Polska przez min. okres trwania projektu,
 • deklaracja o podjęciu dalszych działań po zakończeniu finansowania działań z projektu,
 • wysiłki w kierunku stworzenia grupy miejscowych osób zainteresowanych problematyką racjonalnej polityki oświetleniowej z możliwością złożenia wniosku o dotacje na działania w danym regionie, związane z ochroną ciemnego nieba (przy wsparciu specjalistów z biura krajowego).

Osoby zainteresowane współpracą i zaangażowaniem w ramach ww. projektu, proszone są o przesłanie krótkiej informacji o sobie zgodnie z wymogami podanymi w tym ogłoszeniu, bądź CV, bądź listu motywacyjnego. Do zgłoszenia należy dołączyć deklarację RODO w wersji elektronicznej bądź listownej. Zgłoszenia można wysyłać na adres: ciemneniebo@op.pl z tytułem: "Działacz regionalny".

Niezależnie od powyższej inicjatywy można także zgłosić się na ambasadora ciemnego nieba do międzynarodowej sieci IAU Dark Skies Ambasaddors prowadzonej przez Międzynarodową Unię Astronomiczną (IAU).

 

Więcej informacji:

 

Piotr Nawalkowski

Źródło: Stowarzyszenie Polaris OPP / Ciemne Niebo / Dark Sky Poland 2019