Przejdź do treści

Rozpoczęła się III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem

III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem
25 września w Krakowie rozpoczęła się trzydniowa konferencja poświęcona ochronie nocnego nieba oraz problemowi nadmiernego zanieczyszczenia go sztucznym światłem. Następnie obrady będą odbywać się w Sopotni Wielkiej oraz w Niepołomicach. Temat jest bardzo aktualny, gdyż w tym roku obchodzimy Międzynarodowy Rok Światła i Technologii Wykorzystujących Światło.

Patronem medialnym konferencji jest "Urania", jednym z organizatorów Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA), a patronem honorowym Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA). PTMA i PTA to wydawcy "Uranii".

Nadmiar sztucznego oświetlenia w porze nocnej to problem wchodzący w ramy ekologii i ochrony środowiska. Zanieczyszczenie świetle może być szkodliwe dla przyrody i dla zdrowia ludzi, podobnie jak różnorodne odpady składowane na wysypiskach. Na dodatek nieefektywne oświetlanie ulic i otoczenia budynków powoduje marnowanie dużej części energii na wyświecanie jej w kosmos powodując zbyt wysokie rachunki za energię elektryczną. W skali gmin i miast mogą to być spore kwoty marnowane każdego roku. Władze samorządowe troszczące się o budżet swojej gminy lub miasta powinny brać to pod uwagę, a jeśli Wasze lokalne władze nie zauważają tego problemy, to może warto im to uświadomić.

III Ogólnopolska Konferencja na temat Zanieczyszczenia Światłem odbywa się od 25 do 27 września 2015 r. Rozpoczęła się na Politechnice Krakowskiej, gdzie gospodarzem jest główny organizator, Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska. Popołudniu obrady zostaną przeniesione się do Sopotni Wielkiej, siedziby jednego ze współorganizatorów - Stowarzyszenia Polaris. Przez dwa koleje dni uczestnicy konferencji zawitają w Młodzieżowym Obserwatorium Astronomicznym w Niepołomicach (MOA), gdzie całość organizacji przejmie Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA).

Program konferencji obejmuje sesje poświęcone technologiom oświetleniowym, ochronie ciemnego nieba, astronomii, meteorologii i fizyce atmosfery, astroturystyce, medycynie i socjologii, architekturze, biologii i ekologii.

„Konferencja zgromadziła wyjątkowo wielu specjalistów z różnych dziedzin. Różnorodne tematy prezentuje ponad trzydziestu prelegentów z kraju i zza granicy, jest także kilkanaście posterów związanych z tematyką konferencji. Konferencji towarzyszył konkurs fotograficzny, którego efekty również można podziwiać na konferencji oraz w wydanym z jej okazji specjalnym kalendarzu ściennym na 2016 r. Efektem konferencji jest także kilkudziesięciostronicowy zeszyt, zawierający streszczenia wszystkich wystąpień i posterów, natomiast wybrane wystąpienia będą opublikowane w formie artykułów w czasopiśmie przyrodniczym "Kosmos"” powiedział dr Tomasz Ściężor z Politechniki Krakowskiej, koordynator Sekcji Ochrony Ciemnego Nieba PTMA.
 
„Niewątpliwie, konferencja jest największą jak dotąd tego typu imprezą w Polsce” dodał Ściężor.

Głównym organizatorem konferencji jest Instytut Zaopatrzenia w Wodę i Ochrony Środowiska Politechniki Krakowskiej (PK), a współorganizatorami Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA), Stowarzyszenie Polaris – OPP, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie (Katedra Astronomii), Uniwersytet Warszawski (Wydział Geografii i Studiów Regionalnych), Uniwersytet Wrocławski (Instytut Astronomiczny), Młodzieżowe Obserwatorium Astronomiczne w Niepołomicach (MOA), Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. w Krakowie (MPWiK). Organizacja konferencji została dofinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Witryna internetowa konferencji ma adres http://lightpollution.pk.edu.pl/konf2015.

Więcej informacji:

Źródło: PTMA

Na ilustracji:
Plakat III Ogólnopolskiej Konferencji na temat Zanieczyszczenia Światłem (25-27.09.2015 r.)


Reklama