Przejdź do treści

Współpraca PAK i PTMA w zakresie popularyzacji wiedzy o kosmosie

Współpraca PTMA i PAK

Polska Agencja Kosmiczna (PAK) i Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii (PTMA) podpisały umowę o współpracy, w ramach której będą wspólnie organizowały wydarzenia popularyzujące tematykę astronomiczną. Umowa została podpisana 11 lutego 2019 roku przez wiceprezesa PAK dr. hab. Marka Moszyńskiego i prezesa PTMA Mieczysława Jagłę, a pierwszą imprezą, przy której będą współpracowały obie instytucje, będzie Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne zaplanowane na marzec 2019 roku. 

Polskie Towarzystwo Miłośników Astronomii, obchodzące w tym roku swoje stulecie, jest jedną z najstarszych organizacji popularyzujących naukę w Polsce. Celem organizacji jest szerzeniu wiedzy o kosmosie poprzez integrację osób zajmujących się zawodowo i amatorsko astronomią i naukami pokrewnymi, zapoznawanie z postępami wiedzy astronomicznej i nauk pokrewnych oraz zachęcanie do podejmowania prac badawczych. Towarzystwo realizuje swoje cele przez zakładanie i prowadzenie placówek astronomicznych, obserwatoriów i planetariów, organizację pracowni i Szkolnych Kół Astronomicznych oraz prowadzenie działalności wydawniczej i edukacyjnej.

Polska Agencja Kosmiczna podejmuje działania związane z popularyzacją tematyki astronomicznej w ramach realizacji swoich ustawowych zadań. Dotychczas zrealizowano wiele przedsięwzięć o charakterze popularyzatorskim i systemowym, min. liczne wykłady tematyczne z dziedziny astronomii i GNSS, udział w targach, piknikach naukowych i festiwalach nauki, przygotowanie opracowań monograficznych, raportów i scenariuszy lekcji. Agencja jest również współorganizatorem corocznej konferencji kosmicznej w Sieradzu.

Obie instytucje będą współdziałały na rzecz promowania wiedzy o kosmosie organizując razem imprezy  wykłady, konkursy, akcje specjalne i inne.

Pierwszym wspólnym przedsięwzięciem będzie XLV Ogólnopolskie Młodzieżowe Seminarium Astronomiczne (OMSA) im. Profesora Roberta Głębockiego, które odbędzie się od 21 do 23 marca 2019 roku w Zespole Szkół Technicznych w Grudziądzu. Polska Agencja Komiczna objęła imprezę patronatem, będzie też współfinansowała nagrody przyznane laureatom konkursu na najlepszy referat o tematyce astronomicznej lub astronautycznej, w którym rokrocznie biorą udział pasjonaci astronomii ze szkół średnich z całego kraju, a którego już 45. edycja zostanie rozstrzygnięta podczas XLV OMSA w Grudziądzu.

Źródło: Polska Agencja Kosmiczna  POLSA.

Reklama