Przejdź do treści

Polski rząd szykuje ustawę o prawie kosmicznym

Model satelity BRITE-PL Heweliusz
Ministerstwo Gospodarki przesłało do konsultacji założenia projektu ustawy o prawie kosmicznym. Ustawa ma m.in. powołać krajowy rejestr obiektów kosmicznych oraz ustalić zasady odszkodowań za szkody wyrządzone przez obiekty kosmiczne. Uwagi do projektu można zgłaszać do ministerstwa do 3 października 2014 r.

Potrzeba opracowania ustawy o prawie kosmicznym jest konsekwencją przystąpienia Polski do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w 2012 roku i rozwoju sektora przemysłu kosmicznego. Warto wspomnieć, że na orbitę okołoziemską wystrzelono już trzy polskie satelity - jednego studenckiego PW-Sat oraz dwa naukowe: Lem i Heweliusz. Z kolei niedawno parlament uchwalił ustawę o utworzeniu Polskiej Agencji Kosmicznej. Natomiast sprawy takie jak odszkodowania są regulowane obecnie przez przepisy prawa międzynarodowego oraz prawa europejskiego, gdyż brak w polskim ustawodawstwie odpowiednich regulacji prawnych.

Krajowy Rejestr Obiektów Kosmicznych ma zawierać dane obiektów wypuszczanych w przestrzeń kosmiczną przez polskie podmioty publiczne i prywatne, które prowadzą działalność na terytorium naszego kraju. Zgodnie z prawem międzynarodowym, Polska ponosi odpowiedzialność międzynarodową za działalność w przestrzeni kosmicznej podmiotów zarejestrowanych w krajowym rejestrze. Międzynarodowe rozwiązania prawne stanowią także, iż niezależnie od formy własności (prywatna lub publiczna), Polska ma pełną jurysdykcję nad takimi obiektami kosmicznymi oraz ich załogą.

Zgodnie z propozycjami ustawy, wystrzelenie obiektu przez podmiot prywatny będzie rodziło konieczność obowiązkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Zwolnione z takiego obowiązku  będą obiekty kosmiczne (np. sztuczne satelity) służące do nauki, badań, edukacji lub działające na rzecz interesu publicznego, gdyż w takich przypadkach w razie wystąpienia szkody odpowiedzialność poniesie Skarb Państwa.

Ministerstwo Gospodarki chce, aby ustawa weszła w życie do końca 2015 roku. Propozycje i uwagi można przesyłać w terminie do 3 października 2014 r. na adres kosmos@mg.gov.pl, a projekt  znajdziemy na stronach www.mg.gov.pl oraz www.konsultacje.gov.pl.

Więcej informacji:


Źródło: Ministerstwo GospodarkiNa zdjęciu:

Model polskiego satelity BRITE-PL Heweliusz w Gdańsku 19.08.2014 r. Źródło: LukaszKatlewa / Wikipedia.
Reklama