Przejdź do treści

Space Medicine EXPO 2018 odbędzie się w Zielonej Górze

Space Medicine EXPO 2018

Space Medicine EXPO to pierwsza w Polsce konferencja poświęcona w pełni medycynie kosmicznej. Odbędzie się w Zielonej Górze w Centrum Nauki Keplera Planetarium Wenus w dniu 24 lutego 2018 r. Wydarzenie organizuje Koło Naukowe Medycyny Kosmicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego. 

Najbardziej innowacyjną dziedziną medycyny jest dzisiaj medycyna kosmiczna. Wpływa ona nie tylko bezpośrednio na rozwój nowych technologii ratujących życie  astronautom w przestrzeni kosmicznej i ludziom na Ziemi, ale też jest motorem rozwojowym współczesnej nauki i gospodarki. A na pewno to się dzieje w województwie lubuskim, gdzie liderem w medycynie kosmicznej jest młody Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego, a szczególnie Koła Naukowe Medycyny Kosmicznej, które powstało na tym wydziale w roku 2017 i od tamtej pory działa prężnie.

Zorganizowana przez studentów konferencja Space Medicine EXPO składa się z dwóch części. Z jednej strony są to wystawcy ze świata biznesu i nauki zajmujących się medycyną od strony praktycznej, a wśród nich także Wojsko Polskie, którzy będą prezentowali swoje produkty i technologie. A z drugiej strony jest to konferencja naukowa, podczas której głos zabiorą zarówno wybitni naukowy i przedstawiciele świata biznesu oraz polityki, jak i studenci z Politechniki Gdańskiej, którzy działają w organizacji SIMLE oraz ich koledzy z lubuskiej medycyny.

Na miejsce całego wydarzenie, które odbędzie w sobotę 24 lutego 2018 r. w godz. 9.00-15.30, wybrano nowy, reprezentacyjny budynek Zielonej Góry z „korzeniami kosmicznymi” czyli Planetarium Wenus Centrum Nauki Keplera. W ciągu 8 godzin wydarzenia przewidziano wystąpienia 15 prelegentów i 7 wykładów. Program całego wydarzenia można zobaczyć poniżej.

O godz. 16.00, na zakończenie konferencji, zostanie zaprezentowane widowisko multimedialne związane z przestrzenią kosmiczną.

Więcej na temat wydarzenia można dowiedzieć się ze strony Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej.

Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Uniwersytet Zielonogórski, KN Medycyny Kosmicznej

 


PROGRAM – SPACE MEDICINE EXPO 2018
Sobota 24.02.2018 r. - Planetarium Wenus

09.00 – Udostępnienie zwiedzającym strefy wystawienniczej SME 2018

09.30 – Premiera stoiska anatomii i histologii człowieka

10.00 – Przemówienie inauguracyjne otwierające SME 2018 - Przewodniczący KNMK Jakub Szczepański

10.20 – Wykład pt. „Chronobiologia: wpływ rytmów okołodobowych na organizm człowieka” - dr hab. Dominika Kanikowska

11.05 – Debata „Współpraca nauki, biznesu i sektora publicznego” organizowana przy współpracy z Organizacją Pracodawców Ziemi Lubuskiej. W debacie wezmą udział:

* Jerzy Materna – Wiceminister MGMiŻŚ, Poseł na Sejm RP, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Przestrzeni Kosmicznej;

* Elżbieta Anna Polak – Marszałek Województwa Lubuskiego;

* dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ – Prodziekan ds. Nauki Wydziału Lekarskiego i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Zielonogórskiego;

* Jakub Szczepański – Przewodniczący Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej WLNZ UZ;

* reprezentant Organizacji Pracodawców Ziemi Lubuskiej.

11.45 – Przerwa kawowa

12.00 – Wykład pt. „Wpływ mikrograwitacji na proliferację komórek chłoniaka”,
Igor Domański – student kierunku lekarskiego

12.15 – Wykład pt. „Zdrowie behawioralne i psychika astronautów:,
Aleksander Szymański – Wiceprzewodniczący KNMK

12.45 – Wykład pt. „Jak przestrzeń kosmiczna wpływa na organizm człowieka”,
dr hab. n. med. Agnieszka Ziółkowska prof. UZ

13.30 – Wykład pt. Warunki panujące w przestrzeni kosmicznej – promieniowanie jonizujące,  
dr Grzegorz Słowik

14.15 – Wykład organizacji SIMLE pt. Wykorzystanie balonów stratosferycznych w badaniach naukowych, Politechnika Gdańska

14.45 – Prezentacja wstępnych wyników badań projektu „The Universe of Cells” Koła Naukowego Medycyny Kosmicznej – Jakub Szczepański i Jakub Goławski

15.15 – Wykład pt. Wpływ promieniowania kosmicznego na ryzyko chorób układu sercowo-naczyniowego – Tomasz Dudzik – student kierunku lekarskiego

15.30 – Przerwa obiadowa

16.00 – Widowisko multimedialne Planetarium Wenus

Reklama