Przejdź do treści

Sztuka inspirowana astronomią - wystawa w Toruniu

W Toruniu, w Galerii Sztuki Wozownia, można do 25 września obejrzeć wystawę prac inspirowanych astronomią.
Autorką prac jest Katarzyna Tretyn-Zečević, a wystawa nosi tytuł „Dzień, którego nie było”.

Wystawa Katarzyna Tretyn-Zečević pt. „Dzień, którego nie było” prezentuje prace powstałe pod wpływem inspiracji wynikających ze współpracy artystki z Centrum Astronomii w Piwnicach pod Toruniem. Artystka wyszła z założenia o możliwości zacierania granic pomiędzy humanistyka i sztuką, a naukami ścisłymi. Myśl ta jest realizowana w strukturze ekspozycji, gdzie spotkamy np. historyczna aparaturę badawczą wykorzystywaną przez toruńskich astronomów oraz materiały dokumentacyjne przybliżające widzom fakty, procesy i zjawiska, które wpłynęły na sposób myślenia artystki i stały się bezpośrednim punktem wyjścia dla tworzonych przez nią prac.

W swoich pracach artystka stara się wskazywać zależność pomiędzy sferą naukowego doświadczenia, a płaszczyzną ludzkiej autorefleksji. W swoich artystycznyc dociekaniach stawia człowieka funkcjonującego na tle złożonej machiny Wszechświata. Wychodząc od problematyki, którą zajmuje się astronomia, pokazuje, że choć każdy dzień przynosi nowe odkrycia, wciąż istnieją sfery doświadczeń niedających się ująć w precyzyjny, matematyczny sposób.

Partnerami wystawy są Fundacja Aleksandra Jabłońskiego i Uniwersytet Mikołaja Kopernika.

Więcej informacji: