Przejdź do treści

Trwa rekrutacja na międzynarodowe studia kosmiczne w Bremie i w Gdańsku

ESA Orion

Politechnika Gdańska we współpracy z Hochschule Bremen w Niemczech prowadzi rekrutację na międzynarodowy kierunek Engineering and Management of Space Systems (EMSS). Jest to już czwarta edycja tego kierunku studiów. Przedmioty będą prowadzone w języku angielskim. Brema i Gdańsk to miasta partnerskie zajmujące się technologiami kosmicznymi.

Jeszcze tylko kilka dni, tj. do wtorku 7 lutego br., prowadzona będzie rekrutacja na polsko-niemieckie interdyscyplinarne studia Engineering and Management of Space Systems, które będą prowadzone w języku angielskim w Gdańsku i w Bremie.

Jest to już czwarta edycja tych studiów. Pierwszy pilotażowy program został uruchomiony w kwietniu 2021 r.

Spotkanie informacyjne odbyło się 2 lutego o 14:00. Więcej informacji, w tym telefon kontaktowy do opiekuna studiów, można znaleźć pod linkiem.

Polsko-niemieckie interdyscyplinarne studia Engineering and Management of Space Systems powstały z konieczności połączenia sił w kształceniu nowych kadr dla szybko zmieniającego się sektora kosmicznego.

Politechnika Gdańska nawiązała współpracę z Hochschule Bremen w Niemczech w celu stworzenia międzynarodowych studiów. Są to magisterskie studia czterosemestralne, w całości prowadzone w języku angielskim, przez nauczycieli akademickich Politechniki Gdańskiej, Hochschule Bremen, a także Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu Morskiego w Gdyni, Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni oraz specjalistów z sektora kosmicznego.

Ze strony polskiej opiekunem studiów jest dr inż. Marek Chodnicki z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa wspierany przez prof. Zbigniewa Łubniewskiego z Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki. Ze strony niemieckiej za program odpowiedzialna jest prof. Jasminka Matevska z Wydziału Elektrotechniki i Informatyki.
Pierwszy semestr studiów odbędzie się stacjonarnie w Gdańsku. Natomiast semestr drugi będzie miał miejsce w Hohschule Bremen w Niemczech. Absolwenci otrzymają dwa dyplomy: dyplom Politechniki Gdańskiej z kierunku „Technologie kosmiczne i satelitarne” oraz dyplom Hochschule Bremen z wybranego kierunku tj. „Aerospace Technology”, „Computer Science” lub „Electronics Engineering”.

Kandydatami, którzy mogą aplikować do programu są absolwenci uczelni posiadający tytułu licencjata lub inżyniera oraz spełniający kryteria przyjęcia obu uczelni. Studenci są rekrutowani oddzielnie przez obie instytucje w odpowiednich dziedzinach studiów: „Aerospace Technology”, „Computer Science” lub „Electronics Engineering w HSB, czy „Technologie Kosmiczne i Satelitarne” na Politechnice Gdańskiej. Uczelnia, która prowadziła rekrutację studentów, staje się dla nich Uczelnią Macierzystą.

Program studiów wsparła dr inż. Anna Chrobry. Jest ona współautorem programu tego kierunku oraz doradczynią metodyczną. Doktor Chrobry jest głęboko przekonana, że połączenie sił w kierunku kształcenia przyszłych kadr kosmicznych na terenie całej Europy ma kluczowe znaczenie dla dalszego rozwoju sektora kosmicznego. Dlatego też wspiera współpracę Gdańska i Bremy oraz pracuje nad utworzeniem polsko-niemieckiego kierunku interdyscyplinarnych studiów Engineering and Management of Space Systems (EMSS).

Początki kierunku EMSS w Gdańsku sięgają roku 2017, kiedy to trzy polskie uczelnie z Gdańska i Gdyni połączyły swoje siły, aby uruchomić międzyuczelniane studia magisterskie na kierunku Technologie kosmiczne i satelitarne.

Obecnie w województwie pomorskim działa ponad 20 firm z sektora kosmiczno-satelitarnego: m.in.:Flextronics International Poland, Boeing Jeppesen Poland, Lufthansa Systems Poland, OPEGIEKA, Blue Dot Solutions, Space Forest, SiGarden, Syderal, Squadron, czy ABM Space.

Natomiast w Bremie znajdują się kosmiczne firmy i instytucje tj. Airbus Defence and Space, OHB, DSI, DLR, których pracownicy będą prowadzić zajęcia ze studentami. Dodatkowo studenci będą mieli możliwość zwiedzać te firmy i zapoznawać się z ich projektami.

Rania Kout, absolwentka studiów EMSS, która obecnie odbywa staż w zakresie inżynierii systemów, potwierdza, że zainteresowanie systemami kosmicznymi zawdzięcza m. in.  wystąpieniom ekspertów pracujących w przemyśle kosmicznym. Ponadto wizyty w firmach z sektora kosmicznego są bardzo inspirujące i właśnie dzięki nim marzenie, aby pracować w przemyśle kosmicznym, wydaje się trochę bardziej osiągalne.

Dr Anna Chrobry jako studentka odwiedziła kosmiczny oddział firmy Airbus. I właśnie ta wizyta zainspirowała ją do pracy w przemyśle kosmicznym. Dlatego dziś, jako pracownik Airbus Defence and Space, chętnie gości studentów studiów EMSS. Warto przypomnieć, że w Airbus Defence and Space w Bremie w ramach misji ARTEMIS budowany jest statek ORION MPCV-ESM.

Na zdjęciach:
1) Studenci EMSS przy modelu statku #Orion w czasie wizyty w placówce Airbus właśnie w #Bremen, gdzie powstaje European Service Module #EMS Oriona, kluczowy element Programu #Artemis; foto udostępniła Anna Chrobry, PhD)

2) Zaloga Artemis 2 z wizyta w Bremen 27.09.2023,  (Copyright Airbus)

Więcej informacji na stronie Politechniki Gdańskiej i Hochschule Bremen.

Źródło: dr Anna Chrobry, Politechnika Gdańska

Opracował: Paweł Z. Grochowalski

Reklama