Przejdź do treści

XI Zjazd Klubu Astronomicznego „Almukantarat”

W sobotę 21 października 2017 r. w Centrum Astronomicznym im. Mikołaja Kopernika w Warszawie odbył się  XI Zjazd Klubu Astronomicznego „Almukantarat”. Zjazd odbywa się co dwa lata i biorą w nim udział członkowie klubu z całej Polski, m.in. wybierając nowe władze.

Klub Astronomiczny „Almukantarat” to stowarzyszenie działające w Polsce już od ponad 30 lat. Jego głównym zadaniem jest popularyzacja astronomii głównie wśród młodzieży, którą interesują nauki ścisłe. Klub organizuje obozy naukowe, jest częstym wystawcą na różnych piknikach naukowych oraz prowadzi portal astronomiczny AstroNET.

Jednym z tradycyjnych punktów spotkania członków klubu „Almukantarat” jest podsumowanie dwóch lat działalności od poprzedniego zjazdu oraz wybory nowej Rady Klubu i Komisji Rewizyjnej. W tej kadencji Rada została zwiększona i obecnie liczy 8 osób. Członkowie Rady Klubu wybrali między sobą trzyosobowe Prezydium Rady Klubu. Na stanowisko prezesa Klubu wybrano ponownie Mateusza Krakowczyka. Sekretarzem został Kacper Lawera, natomiast ostatnim członkiem Prezydium jest Michał Grendysz. Pozostali członkowie Rady to: Monika Goszcz, Aleksander Łyczek, Paweł Szewczyk, Tomasz Tracz oraz Anna Wizerkaniuk. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą: Barbara Machnik - przewodnicząca, Iga Rygielska – sekretarz oraz Marcin Lipiński.

Podczas zjazdu przyznano członkostwo honorowe Krzysztofowi Roszkowskiemu i Grzegorzowi Wardzyńskiemu, którzy od lat udzielają się w klubie oraz Marcinowi Marszałkowi – założycielowi portalu AstroNET. Zostali też przedstawieni nowi członkowie zwykli, których było aż 19! Obecnie klub liczy 75 członków, w tym aż 6 honorowych.

Na koniec spotkania zostały poruszone tzw. wolne wnioski. Członkowie Klubu debatowali nad projektami, na których ma się skupić nowy zarząd Klubu. Wśród nich będzie to m.in. Jubileusz 35-lecia Klubu Astronomicznego „Almukantarat”. W dyskusję włączyli się również członkowie, którzy nie mogli osobiście przybyć na spotkanie, ale uczestniczyli w zjeździe poprzez wideokonferencję. Zjazd Klubu zakończył się w godzinach wieczornych.

Ku chwale astronomii!

Autor: Anna Wizerkaniuk

Reklama