Przejdź do treści

Zmiany w kierownictwie SENER Polska

SENER Polska

W październiku 2022 roku do polskiego oddziału firmy sektora kosmicznego SENER dołączyła Beatriz Pérez, wcześniej od ponad 10 lat związana z hiszpańskim oddziałem tej firmy. Do jej zadań jako dyrektor generalnej w Polsce należy między innymi kierowanie misją i realizacja międzynarodowej strategii działań firmy.

Beatriz Pérez jest absolwentką Universitat Oberta de Catalunya (Otwartego Uniwersytetu Katalonii) w Barcelonie oraz Universidad de Alcalá de Henares w Madrycie. Jej doświadczenie obejmuje przede wszystkim tworzenie i rozwój oprogramowania dla naziemnych systemów wspomagających. W trakcie swojej dotychczasowej pracy w SENER Aeroespacial była związana między innymi z projektami z zakresu systemów naziemnego wsparcia dla misji MTG i ExoMars oraz rozwoju systemów nawigacyjnych.

Do jej najważniejszych zadań jako dyrektor generalnej należy opracowywanie i wdrażanie planów strategicznych zgodnych z międzynarodową polityką firmy, a także kierowanie pracami zespołu SENER Polska i utrzymywanie relacji z interesariuszami.

Bardzo się cieszę, że mogę dołączyć do SENER Polska. Wierzę, że moja wiedza i doświadczenie zdobyte podczas ponad dziesięcioletniej pracy w firmie pozwolą mi jak najlepiej kierować działaniami polskiego zespołu i wspierać naszych pracowników w osiąganiu coraz bardziej ambitnych celów – podkreśla Beatriz Pérez.

Dyrektor generalna SENER Polska

Fot. SENER Polska

To niejedyna zmiana na kluczowym stanowisku, do której w ostatnim czasie doszło w SENER Polska. Od niemal roku na stanowisku Business Development Managera pracuje Maciej Stanecki. Wcześniej związany był z działem projektów A&D w Accenture, a w SENER Polska odpowiada za opracowanie strategii współpracy z polskim przemysłem, rozszerzenie obecności firmy w krajowym sektorze obronnym oraz budowanie i rozwijanie współpracy na polu kluczowych programów międzynarodowych.

O SENER Polska

Firma SENER Polska rozpoczęła działalność w 2006 roku i skupia się na sektorze aerokosmicznym rozumianym jako obronność, inżynieria kosmiczna i aeronautyka. Głównym obszarem działania SENER Polska w branży aerokosmicznej jest inżynieria mechaniczna, w tym w szczególności mechanizmy rozkładania oraz struktury pojazdów kosmicznych. Pozostałe obszary działalności firmy w Polsce obejmują mechaniczne naziemne urządzenia wspomagające (MGSE) oraz nawigację pojazdów kosmicznych. Wśród istotnych przedsięwzięć realizowanych przez SENER Polska, warto wymienić udział w misjach ExoMars, Proba-3, Euclid, E.Deorbit, Saocom-CS, Athena czy JUICE.

Opracowanie: Paweł Z. Grochowalski

Źródło: Planet Partners

Reklama