Przejdź do treści

CloudFerro zmienia się w spółkę akcyjną

CloudFerro SA

Firma CloudFerro, polski dostawca specjalizowanych usług chmurowych oraz największa firma w polskim sektorze kosmicznym, poinformowała, że w związku z dynamicznym wzrostem oraz dążeniem do dostosowania się do rosnących wyzwań biznesowych, dokonała przekształcenia formy prawnej w spółkę akcyjną.

CloudFerro S.A. świadczy usługi chmury obliczeniowej dedykowane określonym branżom, takim jak europejski przemysł kosmiczny, badania klimatu czy nauka. Specjalizuje się w przechowywaniu i przetwarzaniu wielkich zbiorów danych, w tym wielopetabajtowych repozytoriów danych satelitarnych obserwacji Ziemi. Firma oferuje elastyczne rozwiązania w modelu chmury publicznej, prywatnej i hybrydowej, oparte na otwartych technologiach, dostosowane do potrzeb użytkownika. Świadczy szeroką gamę usług dodatkowych i dedykowane wsparcie techniczne, realizowane przez lokalny zespół specjalistów IT.

W związku z dynamicznym wzrostem firmy oraz stojącymi przed nią nowymi wyzwaniami, władze CloudFerro podjęły decyzje o jej przekształceniu w spółkę akcyjną. Przekształcenie nie ma wpływu na kontynuację bieżącej działalności. Wszystkie zawarte umowy pozostają ważne na dotychczasowych zasadach, a CloudFerro S.A. przejmuje wszystkie prawa i obowiązki CloudFerro sp. z o.o. CloudFerro Spółka Akcyjna została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS) w dniu 26 lipca 2023 r.

Przekształcenie polega na zmianie formy prawnej spółki przy zachowaniu ciągłości operacyjnej. Spółka akcyjna pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji czy ulg, które były przyznane przed przekształceniem. Kapitał zakładowy firmy nie uległ zmianie i pozostał na poziomie 354.800,00 zł. Wszyscy wspólnicy stali się akcjonariuszami CloudFerro S.A., zgodnie z proporcjami posiadanych udziałów w chwili przekształcenia
i z zachowaniem niezmienionej struktury własnościowej firmy.

Jesteśmy przekonani, że przekształcenie naszej firmy w spółkę akcyjną pozwoli osiągnąć wyższy poziom rozwoju oraz wzmocni naszą pozycję rynkową i pozwoli kontynuować dostarczanie innowacyjnych rozwiązań i usług na najwyższym poziomie – mówi dr Maciej Krzyżanowski, CEO CloudFerro S.A. Chciałbym
w imieniu swoim i całej firmy podziękować wszystkim partnerom biznesowym za dotychczasową współpracę i zaufanie. Wierzę, że nasza dalsza współpraca przyniesie nowe, inspirujące wyzwania i projekty
– dodaje.

Jako jedyna firma z Polski CloudFerro S.A. jest głównym dostawcą (prime contractor) rozwiązań dla wiodących firm i instytucji naukowych w Europie, przetwarzających wielkie zbiory danych: Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), EUMETSAT, Europejskiego Centrum Prognoz Średnioterminowych (ECMWF), Mercator Ocean International, Niemieckiej Agencji Aero-Kosmicznej (DLR), EGI i wielu innych.

Źródło: PlanetPartners

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama