Przejdź do treści

Wystartował konkurs na najlepsze zobrazowanie satelitarne efektów globalnego ocieplenia

Pampanga River Pollution by Ross

Wystartowała czwarta edycja międzynarodowego konkursu „Seize the Beauty of Our Planet”, która skupia się na globalnym ociepleniu i jego wpływie na naszą planetę. Konkurs pod hasłem „Together for COOL Earth!” organizowany jest przez polską firmę CloudFerro, dostawcę i operatora europejskich platform obserwacji Ziemi z dostępem do danych satelitarnych z programu Copernicus oraz środowiska chmurowego do ich przetwarzania.

W czasach, gdy wywołane przez człowieka zmiany klimatu stanowią ogromne zagrożenie dla delikatnej równowagi ekosystemów Ziemi, konkurs zobrazowań satelitarnych ma na celu podniesienie świadomości na temat globalnego ocieplenia i poprzez alians nauki ze sztuką, zainspirowanie do działań mających zapobiegać negatywnym zjawiskom. Konkurs kierowany jest do specjalistów w dziedzinie teledetekcji, geografii, ekologii oraz miłośników obserwacji Ziemi. Promuje także użycie danych satelitarnych w badaniach naukowych do uchwycenia niezaprzeczalnej rzeczywistości zmieniającego się klimatu.  

Dane dotyczące globalnego ocieplenia są alarmujące. W ciągu ostatniego stulecia średnia temperatura powierzchni Ziemi wzrosła o około 1,2°C, powodując cofanie się lodowców i wzrost poziomu morza. W większości mórz okalających Europę, w ciągu ostatnich 30 lat poziom morza wzrastał średnio o 2–4 mm rocznie, a globalna średnia temperatura powierzchni wody podniosła się o około 0,6°C. Co więcej, według Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów Programu Copernicus (EFFIS), tylko w 2022 roku, 45 europejskich krajów doświadczyło aż 16 941 pożarów, a strawiony ogniem obszar wyniósł 1 624 381 hektarów. Stanowi to wzrost o 48% w liczbie pożarów w porównaniu z okresem między 2021 a 2022 rokiem.  

Obserwacje satelitarne ukazują drastyczny wzrost ekstremalnych zjawisk pogodowych, takich jak burze, huragany i pożary, które pustoszą ekosystemy w wielu regionach świata. Konkurs "Seize the Beauty of Our Planet" daje specjalistom teledetekcji, ochrony środowiska oraz pasjonatom obserwacji Ziemi wyjątkową możliwość szerokiego promowania prośrodowiskowych działań, dostarczając obrazy satelitarne jako dowód na globalne ocieplenie. Od topniejącego lodu w Arktyce po zanikanie raf koralowych, wizualizacje te wskazują na pilną potrzebę wspólnego działania w walce ze zmianami klimatu.  

Jako dostawca i operator europejskich platform obserwacji Ziemi, takich jak CREODIAS, Copernicus Data Space Ecosystem, WEkEO oraz niemieckich CODE-DE i EO-Lab, CloudFerro promuje wykorzystanie danych satelitarnych w badaniach dotyczących środowiska naturalnego. Dane z europejskiego programu obserwacji Ziemi Copernicus dostarczają badaczom i naukowcom wartościowych zasobów do analizy klimatu we wszystkich wymiarach: od lokalnego do globalnego, od technik widzialnych do radarowych.  

Już po raz czwarty organizujemy konkurs „Seize the beauty of our Planet”. Jako dostawca usług chmurowych dla sektora kosmicznego, badań klimatu i nauki, służących m.in. do przetwarzania wielopetabajtowych repozytoriów danych satelitarnych Obserwacji Ziemi, zdajemy sobie sprawę, jak ważną rolę te dane odgrywają w tworzeniu rozwiązań zmierzających do prowadzenia bardziej zrównoważonej gospodarki. Dlatego, podobnie jak w poprzednich edycjach, stawiamy sobie za cel promocję zastosowania danych satelitarnych w badaniach naukowych i podnoszenie świadomości skutków zmian klimatu. W tym roku szczególną uwagę zwracamy na globalne ocieplenie oraz konieczność podjęcia odważniejszych, wspólnych działań w celu odwrócenia tego niepokojącego trendu. - mówi Joanna Małaśnicka, Dyrektor Marketingu w CloudFerro.

Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać zobrazowanie satelitarne, które przedstawia obszar dotknięty globalnym ociepleniem i jego skutkami. Obraz powinien pochodzić z jednej z platform obserwacji Ziemi dostarczanych i obsługiwanych przez CloudFerro, tj. CREODIAS, Copernicus Data Space Ecosystem, WEkEO, CODE-DE lub EO-Lab.
Przesłane obrazy zostaną poddane pod głosowanie online, a 13 prac z najwyższą liczbą głosów przejdzie do drugiego etapu, w którym Jury wybierze trzy najlepsze prace. Autorzy trzech najlepszych prac zostaną nagrodzeni atrakcyjnymi nagrodami, a wszyscy twórcy zwycięskich zobrazowań otrzymają kalendarz CloudFerro na rok 2024, który zostanie także rozpowszechniony wśród wiodących instytucji, firm i organizacji sektora obserwacji Ziemi.  

Prace konkursowe należy przesłać do 12 października 2023 roku.

Szczegółowe warunki i regulamin konkursu można znaleźć na stronie organizatora, a zdjęcia z poprzedniej edycji pod adresem.

Źródło: PlanetPartners

Oprac. Paweł Z. Grochowalski

Reklama