Przejdź do treści

ESA i CERN będą współpracować ze sobą

Loga ESA oraz CERN
Dwie bardzo ważne dla europejskiej nauki organizacje - Europejska Agencja Kosmiczna (ESA) oraz Europejska Organizacja Badań Jądrowych (CERN) - zawarły porozumienie o współpracy. Polska jest członkiem obu organizacji.

Umowę podpisano 28 marca 2014 r. na lotnisku w Genewie. Obie organizacje mają ważny wpływ na rozwój europejskiej nauki oraz unowocześnianie przemysłu krajów członkowskich, co podkreślali politycy europejscy biorący udział w uroczystości.

„ESA oraz CERN są dziećmi wizjonerów takich jak Edoardo Amaldi, którzy dawali świadectwo, że w sytuacji gdy mamy te same wyzwania i połączymy nasze siły, Europa będzie stanowić czołówkę postępu, innowacji i rozwoju” powiedział Jean-Jacques Dordain, Dyrektor Generalny ESA.

Jeden z automatycznych statków kosmicznych Europejskiej Agencji Kosmicznej nosił imię Amaldiego. Był to pojazd trzeci transportowy ATV, który w 2012 roku poleciał na orbitę z zaopatrzeniem dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS). Podczas ceremonii podpisania porozumienia CERN otrzymał od ESA prezent: listy Amaldiego, które podróżowały w kosmosie na pokładzie statku ATV.

Edoardo Amaldi był włoskim fizykiem, który żył w latach 1908-1989. Zajmował się fizyką jądrową i cząstkami elementarnymi. Był zwolennikiem utworzenia wzorem CERN kolejnej mocnej europejskiej organizacji naukowej ułatwiającej współpracę naukowców z różnych krajów. W późniejszych latach wizja Amaldiego zrealizowała się w postaci Europejskiej Organizacji Badań Kosmicznych (ESRO), która później przekształciła się w Europejską Agencję Kosmiczną (po połączeniu z Europejską Organizacją Rozwoju Rakiet Nośnych - ELDO).

CERN istnieje od 60 lat, natomiast ESA obchodzi 50 lat europejskiej aktywności w kosmosie. CERN zajmuje się laboratoryjnymi badaniami nad fizyką wysokich energii, a ESA lotami kosmicznymi. Co ciekawe, naukowcom z CERN zawdzięczamy pomysły, które doprowadziły do powstania obecnej internetowej sługi stron WWW.

Polska przystąpiła do CERN w 1991 roku, a do ESA w 2012 roku. W gronie organizacji o podobnym profilu badawczym znajduje się jeszcze Europejskie Obserwatorium południowe (ESO), zajmujące się badaniami astronomicznymi z powierzchni Ziemi. Niestety Polska ciągle nie jest członkiem ESO. Starania o zmianę tego stanu trwają.

Więcej informacji:


Źródło: ESA / CERN


Kraje członkowskie ESA (na niebiesko, natomiast na zielono kraje współpracujące, dodatkowo z ESA współpracuje Kanada). Źródło: Wikipedia.




Kraje członkowskie CERN. Źródło: Wikipedia.





Reklama