Przejdź do treści

Polska utrzymała preferencyjne warunki członkostwa w ESA

Nasz kraj podpisał porozumienie z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA), na mocy którego preferencyjne warunki członkostwa Polski w tej organizacji zostaną utrzymane do 31 grudnia 2019 roku.

Umowa została podpisana 12 stycznia 2017 r. przez wicepremiera Mateusza Morawieckiego oraz Jana Wörnera – Dyrektora Generalnego Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Co dokładnie dają nam preferencyjne warunki? Przedłużają stosowanie środków przejściowych w odniesieniu do Polski jako członka ESA, co oznacza dalszą możliwość korzystania przez przedsiębiorców i jednostki naukowe z uruchomionego specjalnie dla Polski Programu Wsparcia Polskiego Przemysłu (Polish Industry Incentive Scheme – PLIIS). Jak napisano w komunikacie ESA, jest to sukces negocjacyjny naszego kraju, gdyż Europejska Agencja Kosmiczna po raz pierwszy w historii zgodziła się na przedłużenie okresu przejściowego dla państwa członkowskiego. Według umowy o przystąpieniu do ESA, okres przejściowy miał obowiązywać do końca 2017 r. Dzięki nowemu porozumieniu jest o dwa lata dłuższy.

W okresie przejściowym 45% polskiej składki obowiązkowej jest przeznaczonych na konkursy adresowane wyłącznie do polskiego sektora kosmicznego (o charakterze otwartym tj. firmy same zgłaszają pomysły na projekty lub na przetargi tematyczne), bądź na współfinansowanie polskiego udziału w wybranych projektach i misjach ESA. O podziale tych środków decyduje wspólna komisja o nazwie Zespół Zadaniowy Polska-ESA (ESA-Poland Task Force). Ze strony polskiej rekomendacje grupy eksperckiej zatwierdza międzyresortowy Zespół ds. Polityki Kosmicznej w Polsce pod przewodnictwem Ministerstwa Rozwoju. Konkursy w ramach programu Polish Industry Incentive Scheme (PLIIS) odbywają się w ujęciu kwartalnym i są rozstrzygane sukcesywnie po każdej rundzie.

Podano także statystyki dotychczasowego wykorzystania PLISS przez polskie podmioty. Według stanu na koniec lipca 2016 r. złożono 236 wniosków o wsparcie na łączną kwotę 53 milionów euro. Z tego 99 projektów uzyskało wsparcie na 20 milionów euro, czyli na prawie 40% wnioskowanych środków.

Największa liczba wniosków dotyczyła działań związanych ze wsparciem badań i rozwoju (142). Zainteresowaniem polskich podmiotów cieszyło się również uzyskanie dofinansowania na aplikacje kosmiczne, produkty i usługi (43), czynności przygotowawcze (35) oraz sprzęt i urządzenia wykorzystywane w kosmosie (16). Ponad 75% wniosków złożonych zostało przez przedsiębiorców. Pozostała część przypadła na uczelnie i jednostki naukowe.

Wysoki stopień skuteczności uzyskanego wsparcia, przełożył się na:

  • 62 projekty z obszaru badań i rozwoju,
  • 17 z zakresu aplikacji kosmicznych, produktów i usług,
  • 12 wspierających czynności przygotowawcze,
  • 8 obejmujących sprzęt i urządzenia wykorzystywane w kosmosie.

W tym przypadku realizacja ponad 80% projektów należy do polskich przedsiębiorstw, zaś podmiotami realizującymi prawie 20% inicjatyw są polskie uczelnie i jednostki naukowe - podano w komunikacie.

Więcej informacji:

Źródło: ESA / MNiSW / Ministerstwo Rozwoju

Na zdjęciu:
Podpisanie umowy przez dyrektora generalnego Jana Woernera i wicepremiera Mateusza Morawieckiego. Źródło: ESA / Ministerstwo Rozwoju.

Reklama