Przejdź do treści

Ratujmy polską astronomię!

petycja

Ratujmy polską astronomię! Potrzebne są głosy poparcia pod protestem przeciwko usunięciu astronomii z listy samodzielnych dyscyplin naukowych (taki pomysł ma Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego). Głosy zbiera Polskie Towarzystwo Astronomiczne: https://www.pta.edu.pl/petycja

Polskie Towarzystwo Astronomiczne (PTA) od jakiegoś czasu protestuje przeciwko pomysłom Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na nową klasyfikację dziedzin naukowych, która jest bardzo niekorzystny dla astronomii. Teraz zorganizowało publiczną petycję i zbiera w internecie głosy poparcia. Jeśli zależy Wam na polskiej astronomii, dołączcie do protestu!

Jakie mogą być skutki tego, że astronomia przestanie być samodzielną dyscypliną naukową? W dłuższej perspektywie czasowej nastąpi marginalizacja astronomii – zmniejszenie nakładów na badania astronomiczne. Jest też ryzyko, że instytuty astronomiczne zaczną tracić obecną samodzielność i spadną do niższych kategorii w strukturach administracyjnych uczelni. Nie wiadomo też, co w tej sytuacji będzie za jakiś czas z kierunkiem astronomia na uczelniach – czy przypadkiem nie zostanie zlikwidowany i zmieniony jedynie na specjalność na kierunku fizyka.

Warto przy tym zaznaczyć, że nowy podział, łączący razem fizykę, astronomię i biofizykę, nie podoba się nie tylko astronomom, ale również fizykom. Polskie Towarzystwo Fizyczne wystosowało do swoich członków prośbę o poparcie protestu astronomów.

Co więcej, plany Ministerstwa odnośnie dyscyplin naukowych są w sprzeczności z przyjętymi w ostatnich latach przez rząd Strategią Zrównoważonego Rozwoju oraz Polską Strategią Kosmiczną, według których do priorytetowych celów dla naszego kraju należy rozwój sektora kosmicznego. A przecież astronomia, nawet jeśli ktoś nie uznaje jej za część sektora kosmicznego, jest przecież dla tegoż sektora bardzo mocnym motorem rozwoju, szczególnie w połączeniu z tzw. space science. Astronomowie postulują, aby odrębna od fizyki dyscyplina nazywała się „Astronomia i Space Science” („Astronomia i badania kosmiczne”) – taką nazwę stosują główne instytucje finansujące badania naukowe w Europie i na świecie.

Jeśli chcecie poprzeć protest, to czasu nie ma wiele, gdyż termin zgłaszania opinii do Ministerstwa mija już jutro – 31 sierpnia 2018 roku. My jako „Urania” popieramy ten protest i zachęcamy Was do tego samego.

Oto treść petycji, którą można poprzeć na specjalnej stronie.

Petycja w sprawie przywrócenia dyscypliny Astronomia (Space Science)

Szanowny Panie Premierze,

Zwracamy się do Pana w sprawie projektu rozporządzenia Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) dotyczącego nowego podziału dyscyplin naukowych (projekt z dn. 31 lipca 2018 r.), w którym Astronomia nie występuje jako oddzielna dyscyplina, co do tej pory miało miejsce.

Astronomia jest jedną z najstarszych nauk na Ziemi i w naszym kraju ma ona wspaniałe, wielowiekowe tradycje. Ośmielamy się twierdzić, że jest to wręcz dyscyplina NARODOWA! To przecież nasz rodak, kanonik warmiński Mikołaj Kopernik, „wstrzymał Słońce i ruszył Ziemię”. Współcześni polscy astronomowie kontynuują tę wspaniałą tradycję z wielkim powodzeniem umacniając markę jaką jest Polska Astronomia. Dowodem jest statystyka prowadzona w światowym serwisie Web of Science, według której poziom cytowalności prac naukowych polskich astronomów jest o ok. 25% wyższy od średniego poziomu światowego. Podkreślamy, że jest to jedyna dyscyplina w Polsce, która lokuje się tak wysoko w światowych rankingach.

W imieniu całej polskiej społeczności astronomicznej apelujemy do Pana Premiera o zmianę projektu rozporządzenia i przywrócenie Astronomii (Space Science) jako odrębnej dyscypliny naukowej.

Więcej informacji:

 

 

Reklama