Przejdź do treści

Suborbitalny system rakietowy do wynoszenia ładunków badawczych

Projekt rakiety suborbitalnej

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. (lider konsorcjum) ogłosiły rozpoczęcie prac w związku z realizacją suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych o masie do 40 kg powyżej linii Karmana, czyli na wysokość 100 km. Suborbitalna rakieta pozwoli na prowadzenia badań i prac eksperymentalnych na dużych wysokościach w warunkach mikrograwitacji oraz sondowanie górnych warstw atmosfery.

Projekt pt. „Opracowanie trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego do wynoszenia ładunków badawczych” ma na celu opracowanie i wykonanie w Polsce trójstopniowej, suborbitalnej rakiety nośnej z podzespołami wielokrotnego użytku. Prace nad systemem są współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020  środki te uzyskano za sprawą konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Szybka Ścieżka „Technologie Kosmiczne”. Wartość projektu wynosi 23 693 412,53 zł, z czego dofinansowanie w wysokości 18 638 069,30 zł to wkład Funduszy Europejskich. 

Podjęte prace ograniczą koszty wynoszenia, umożliwiając prowadzenie badań i prac eksperymentalnych w warunkach mikrograwitacji oraz sondowanie górnych warstw atmosfery. Produkty projektu będą nową usługą dla podmiotów naukowych i przemysłowych z rejonu Europy Środkowej. W ramach wykonywanych zadań zrealizowane zostaną działania mające na celu stworzenie produktów przyspieszających rozwój polskiego sektora kosmicznego w dziedzinie prowadzenia lotów suborbitalnych i orbitalnych.

Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1 S.A. tworzą konsorcjum w partnerstwie z Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia (WITU) oraz Zakładem Produkcji Specjalnej GAMRAT S.A., którego celem jest opracowanie rakietowego trójstopniowego suborbitalnego systemu rakietowego wielokrotnego użytku zdolnego do wyniesienia ładunku powyżej linii Karmana.

Źródło: Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 1

Reklama