Przejdź do treści

Warsztaty dla nauczycieli TeachersCOP

Nie ma planety B

Od 30 listopada do 12 grudnia 2023 roku na spotkaniu hybrydowym w Zjednoczonych Emiratach Arabskich nauczyciele będą mogli zaprezentować swoje osiągnięcia w edukacji dotyczącej zmian klimatycznych.

TeachersCOP to międzynarodowe wydarzenie organizowane przez Biuro ds. Edukacji Klimatycznej (OCE) w celu zwrócenia uwagi światowych polityków i decydentów na pracę nauczycieli, wyzwania, przed którymi stoją, oraz kluczową rolę, jaką odgrywają w globalnej reakcji na zmianę klimatu. Pierwsza edycja odbyła się podczas COP26 w Glasgow i wzięło w niej udział ponad 500 nauczycieli z ponad 35 krajów. Druga, podczas COP27 w Sharm El Sheikh, zgromadziła 1500 nauczycieli.

Po tym sukcesie OCE zdecydowało się powtórzyć to doświadczenie i po raz kolejny oddać głos nauczycielom – tym razem podczas COP28, który odbędzie się w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (w Dubaju) od 30 listopada do 12 grudnia 2023 roku. Tegoroczna edycja TeachersCOP skierowana jest do wszystkich nauczycieli szkół podstawowych i średnich, a także ich trenerów, dyrektorów i wizytatorów.

Dlaczego warto wziąć udział?

Dzieląc się swoimi projektami z zakresu edukacji klimatycznej i biorąc udział w wydarzeniu, staniesz się częścią międzynarodowej społeczności edukatorów i nauczycieli z pasją, oddanych swoim uczniom i swojej planecie. Twój wkład pomoże zainspirować nauczycieli na całym świecie, a Ty będziesz mógł odkryć projekty kolegów z całego świata.

Dzięki zaprezentowanym projektom i codziennemu zaangażowaniu nauczycieli OCE będzie w stanie zapewnić, że edukacja dotycząca zmian klimatycznych stanie się częścią dyskusji podczas COP28. Projekty nauczycieli będą przykładem dobrych praktyk i kreatywności.

Celem OCE jest, aby wszyscy nauczyciele mieli dostęp do zasobów i wsparcia, którego potrzebują, aby w swoich klasach i szkołach mogli wdrażać wysokiej jakości edukację dotyczącą zmian klimatycznych i kształtować przyszłe pokolenia.

zajęcia w szkole

Nauczycielka podczas zajęć w klasie. Foto: CDC@Unsplash

Jak się zaangażować

1) Zgłoś projekt

Do tej edycji TeachersCOP OCE poszukuje już uruchomionych projektów i inicjatyw edukacyjnych dotyczących zmian klimatycznych. Projekty te muszą odpowiadać jednej z czterech kategorii zdefiniowanych przez nauczycieli podczas utworzonej przez nich deklaracji i nad którą głosowano podczas pierwszego TeachersCOP, a mianowicie:

  1. Programy szkolne;
  2. Rozwój zawodowy nauczyciela;
  3. Zasoby dydaktyczne;
  4. Miejsce szkoły w kontekście zmian klimatycznych.

Aby zgłosić projekt należy wypełnić formularz (tu: link do formularza) do 30 września 2023 roku

2) Weź udział w spotkaniu hybrydowym w Dubaju

TeachersCOP to wydarzenie hybrydowe organizowane w kraju będącym gospodarzem COP w ramach międzynarodowych negocjacji klimatycznych.

Podczas TeachersCOP setki nauczycieli z całego świata połączą się jednocześnie, aby porozmawiać o edukacji dotyczącej zmian klimatycznych (dostępne będzie symultaniczne tłumaczenie na francuski, angielski, hiszpański i arabski).

W listopadzie osoby zarejestrowane otrzymają od organizatorów wydarzenia link do rejestracji na sesję hybrydową.

 

Więcej informacji:

 

Autor: Joanna Molenda-Żakowicz

 

Na ilustracji: Globalny strajk w ramach protestu przeciwko zmianom klimatycznym  No Planet B  20 września 2019 roku. Foto: Markus Spiske@Unsplash

Reklama