Przejdź do treści

Nowa książka ks. prof. Michała Hellera – premiera 17 maja

Nowa książka ks. prof. Michała Hellera – premiera 17 maja

"Teoria Względności Mikołaja Kopernika" to niezwykła książka, która spina dwie ważne Kopernikowskie rocznice. W 1973 roku świat na­uki obchodził pięćsetną rocznicę urodzin Mikołaja Kopernika. Jak pisze autor, wydarzenie to skłoniło go wówczas do przyjrzenia się bliżej dziełu słynnego astronoma.

Sam przyznaje, że w tamtym okresie żywo interesował się filozofią nauki. [...] już wtedy zdawałem sobie sprawę z tego, że filozofia nauki uprawiana w oderwaniu od hi­storii nauki jest trochę sztuką dla sztuki. Dziś, po pięćdziesięciu latach, świat znowu obchodzi, tym razem pięćset pięćdziesią­tą, rocznicę uro­dzin Kopernika, trudno byłoby więc nie zajrzeć do moich elaboratów z dawnych lat. Właściwie przez cały okres między tymi rocz­nicami Ko­pernik był obecny w moich zainteresowaniach: filozofia na­uki, teoria względności i kosmologia relatywistyczna, dzieje idei względ­ności. Od zawsze uważałem, a w miarę upływania czasu coraz bardziej utwierdzałem się w tym prze­konaniu, że łączenie nauki i jej historii bar­dzo wzbogaca obie te dyscypliny. Oczywiście ideą przewodnią, łączącą wszystko w jedną, rozwi­jającą się w czasie, strukturę, była idea względ­ności. To właśnie tę strukturę nazwałem  „teorią względności Mikołaja Kopernika”. Aby ją opisać, wystarczyło zebrać swoje dawniej­sze artykuły, odświeżyć przemyślenia, poprawić błędy i niedociągnięcia oraz dopisać to, czego brakowało, lub co w międzyczasie narosło. – Tak o swojej nowej książce "Teoria względności Mikołaja Kopernika" pisze ks. prof. Michał Heller.

Ks. prof. Michał Heller to wybitny uczony, kosmolog, filozof i teolog, który w matematycznych równaniach teorii naukowych potrafi dostrzec dzieła sztuki, a wielkich fizyków uważa za genialnych artystów, tworzących swe kompozycje z liczb i matematycznych formuł, a nie z kamienia, brązu, słów, barw czy dźwięków. Sam w swoich licznych książkach i artykułach naukowych z powodzeniem odnajduje się w obu rolach: naukowca-artysty i pisarza-uczonego.

Premiera książki już w najbliższą środę, 17 maja 2023 r.


Czytaj więcej:

 

Opracowanie: Elżbieta Kuligowska

Źródło: Copernicus Center Press

Reklama