Przejdź do treści

Nauki planetarne są od początku swego istnienia związane z kwestią dotyczącą możliwości występowania życia poza Ziemią. Obejmują one wiedzę geologiczną, z której można wnioskować m. in. o tym, czy na danym terenie z konkretnie uformowaną rzeźbą mogła w przeszłości i może nadal płynąć woda. Planetologia bada też skład atmosfery, zjawiska sejsmiczne i wulkaniczne, oraz pola magnetyczne innych planet.

Współczesna planetologia zajmuje się nie tylko planetami Układu Słonecznego, ale i charakterystyką odkrywanych na bieżąco planet pozasłonecznych.

Osobnym jej zagadnieniem jest stopień ekscentryczności orbit planet pozaziemskich – czyli to, jak bardzo są one eliptyczne, i jak na skutek tego może zmieniać się temperatura na powierzchni planet pomiędzy ich skrajnymi puntami orbitalnymi apocentrum i perycentrum.