Przejdź do treści
Astrobiologia jest dziedziną nauki z pogranicza astronomii i nauk biologicznych. Zajmuje się kwestiami związanymi z życiem pozaziemskim – jego przejawami, występowaniem, rozpowszechnieniem oraz dostępnymi technikami wykrywania. Jest dziedziną o tyle ciekawą (i zarazem trudną), że jak dotąd nie posiada żadnego pozaziemskiego przedmiotu badań - dotychczas nie znaleziono solidnych dowodów na występowanie życia poza Ziemią. Jednak astrobiologa ma do dyspozycji dobrą i ogromną „próbkę porównawczą” - koncentruje się obecnie na badaniach form życia występujących na naszej planecie.