Przejdź do treści

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,

Rozpoczynający się rok 2011 to rok czterechsetlecia urodzin Jana Heweliusza. Będzie on szczególnie poświęcony w Polsce temu Wielkiemu Gdańskiemu Astronomowi. Sejm RP podjął uchwałę czyniącą w Polsce rok 2011 „Rokiem Heweliusza”. Miasto Gdańsk i Uniwersytet Gdański przygotowały bogaty program obchodów ku Jego czci. My już w tym numerze przedstawiamy, piórem Pani dr Cecylii Iwaniszewskiej, sylwetkę tego, największego po Koperniku, polskiego astronoma, oraz program działań gdańskiego ośrodka popularyzacji nauki Hewelianum. Za naszym pośrednictwem Hewelianum ogłasza ogólnopolski konkurs fotograficzny „AstroCamera 2011”. Możemy też odesłać Państwa do szczegółowej biografii Heweliusza opracowanej przez Przemysława Rybkę, a umieszczonej w nr 1 „Uranii” z 1987 r., która dostępna jest na stronach internetowych „Uranii” w „Archiwum Uranii” i przytoczona na stronach edukacyjnych PTA pt. ORION.

Nasz numer otwiera artykuł Marka Biesiady z Uniwersytetu Śląskiego o wykorzystywaniu soczewek grawitacyjnych w badaniach kosmologicznych, a zaraz za nim jest umieszczony artykuł Aleksandra Sądowskiego z CAMK o mikrokwazarach, czyli o obiektach, które są najpotężniejszymi źródłami energii we Wszechświecie. Dalej powracamy do odległych źródeł naszej wiedzy o Wszechświecie, do astronomii hellenistycznej. Będziemy ten temat kontynuować w następnym numerze. Swą wiedzą na ten temat dzieli się z nami archeolog z Uniwersytetu Gdańskiego, Sławomir Jędraszek, badający ten aspekt wiedzy w starożytności.

Z wydarzeń astronomicznych w Kraju relacjonujemy otwarcie szkolnego Obserwatorium Astronomicznego przy Zespole Szkół Licealnych w Strzelnie, piszemy o zakończeniu działalności Centrum Usług Satelitarnych TP SAT w Psarach i o rozbiórce jego anten oraz o Warsztatach Astronomicznych dla młodzieży znajdującej się pod opieką Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci. W Astronomii w Szkole piszemy o nauczaniu astronomii przez Internet i o kujawsko-pomorskich astrobazach. W In Memoriam przypominamy sylwetkę naukową dr. Briana Marsdena, przez parę dziesiątków lat dyrektora Centralnego Biura Telegramów Astronomicznych Międzynarodowej Unii Astronomicznej, który odszedł na zawsze w dniu 18 listopada 2010 r. W Recenzjach przedstawiamy najnowszy album wydawnictwa Bosz poświęcony meteorytom, którego autorem jest prof. Andrzej Manecki z AGH w Krakowie.

Jest oczywiście kalendarz astronomiczny, już na marzec i kwiecień 2011 r., i inne tradycyjne felietony. Autorzy konkursu astronomicznego „Moje Okno na Wszechświat” ogłaszają I etap konkursu, którym jest quiz astronomiczny. Zachęcamy każdego z Państwa do zmierzenia się z pytaniami tego quizu.

Niestety mamy też do zakomunikowania Państwu jeszcze jedną, mniej przyjemną wiadomość. W związku z wprowadzeniem podatku VAT na czasopisma i wcześniejszego wzrostu cen pocztowych i innych Zarząd PTA postanowił zwiększyć cenę prenumeraty i cenę pojedynczego numeru o 1,00 zł. Ponieważ wiadomość o VAT dotarła do nas po ukazaniu się nr 6/2010, a tam podaliśmy stare ceny, więc te ceny dla prenumeratorów będziemy honorować do końca stycznia 2011 r.

Życzę Państwu przyjemnej lektury i do siego roku

Andrzej Woszczyk
Toruń, w grudniu 2010 r.