Przejdź do treści

Szanowni i Drodzy Czytelnicy,

Nasz numer otwiera artykuł dotyczący odniesień astronomicznych w literaturze. Dzieje się tak po raz pierwszy, bo zwykle zeszyt otwieraliśmy artykułem o szerszym aspekcie kosmologicznym. W tym miesiącu, z powodu ciężkiej choroby Naczelnego, menu numeru zostało skomponowane przez członków Redakcji.

Gdy mówimy o dziełach Szekspira, przychodzi nam na myśl „być albo nie być” Hamleta. Agnieszka Janiuk, na co dzień zajmująca się astrofizyką wysokich energii, okiem astronoma dostrzega w twórczości Szekspira kosmiczną alegorię.

Cezary Gałan relacjonuje obserwacje ekstremalnie długookresowych układów podwójnych gwiazd zaćmieniowych. W artykule są omówione kampanie obserwacyjne układu zaćmieniowego EE Cephei o okresie 5,6 roku.

Nadmiar sztucznego światła przesłania nam widok na Wszechświat. W obszarach miejskich jasność nocnego nieba jest tak duża, że są widoczne tylko najjaśniejsze obiekty. Ciemną stronę światła opisuje dr Sylwester Kołomański z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Izerski Park Ciemnego Nieba ma być miejscem, które pozwali zobaczyć złożone piękno Wszechświata.

Członkowie Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii z kilku różnych oddziałów w Polsce zorganizowali astronomiczną wyprawę do słowackich obserwatoriów astronomicznych i planetariów biorących udział w akcji „Karpackie Niebo”.

Zapraszamy w imieniu zespołu Centrum Nauki Kopernik pod Niebo Kopernika. Jak nas zapewnia Kamil Złoczewski, właśnie otwarte planetarium Niebo Kopernika jest miejscem niezwykłym w wielu aspektach. Budynek o kształcie głazu narzutowego kryje w sobie najnowszej generacji system projekcji.

Bogdan Wszołek omawia III Częstochowską Konferencję Naukową Młodych „Astrophisica Nova” zwołaną dla uczczenia 400 rocznicy urodzin Jana Heweliusza oraz informuje o wynikach I Międzynarodowego Konkursu Artystycznego „Ars Astronomica”, zorganizowanego przez Stowarzyszenie Astronomia Nova i Częstochowski Oddział PTMA.

W In Memoriam przypominamy dwie ważne postacie polskiej astronomii: Stanisława Gorgolewskiego (1926–2011) i Lucjana Broniewicza (1961–2011).

Marek Abramowicz w felietonie: Czy uczniowie Hypatii zdaliby maturę z matematyki? w barwny sposób porównuje sposoby uprawiania matematyki Hypatii, własne wspomnienia z matematyki w szkole i obecne sposoby nauczania tego przedmiotu.

Dwaj miłośnicy astronomii, Krzysztof Kanawka oraz Adam Piech, wykorzystali swoje wieloletnie amatorskie doświadczenia i stworzyli uniwersalny notatnik dla obserwacji astronomicznych, który przedstawiamy w dziale Astronomia w szkole.

Pałucko-Pomorskie Stowarzyszenie Astronomiczno-Ekologiczne „Grupa Lokalna” zaprasza na XV Ogólnopolski Zlot Miłośników Astronomii OZMA 2011, a internetowy portal AstroVision.pl zaprasza na II Toruński Zlot Miłośników Astronomii.

Przepraszając za opóźnienie w wydaniu tego numeru, życzę Państwu przyjemnej lektury i dużo ciemnego nieba.

Andrzej Woszczyk
Toruń w lipcu 2011 r.