Przejdź do treści

Nowe dzienniki gwiazdowe - zasady konkursu

 

Nowe dzienniki gwiazdowe - konkurs literacki

 

Podstawowe zasady konkursu Uranii pt. "Nowe dzienniki gwiazdowe" na twórczość literacką science-fiction inspirowaną polskimi badaniami naukowymi. Dokładne zasady opisane są w regulaminie.

 

Jaki jest termin konkursu?

 

Konkurs jest bezterminowy. Będziemy go prowadzić do odwołania.

 

Na czym polega praca konkursowa?


Można zgłaszać własne teksty literackie pisane prozą, które należą do gatunku fantastyki naukowej. Limit znaków to od 5000 do 15000 znaków licząc ze spacjami. Twoja praca powinna być inspirowana badaniami i odkryciami prowadzonymi z udziałem polskich naukowców, które zostały przedstawione od 2019 roku w mediach Polskiego Towarzystwa Astronomicznego: dwumiesięcznik „Urania - Postępy Astronomii”, portal internetowy www.urania.edu.pl, serial naukowy „Astronarium”, materiały z youtubowego kanału „Urania TV” oraz wykłady „Astronomia w Twoim domu”. Przyjmujemy prace w języku polskim.

 

Gdzie wysyłać prace konkursowe?


Zgłoszenia przyjmujemy pod adresem e-mailowym konkurslem@urania.edu.pl. W e-mailu należy podać imię i nazwisko oraz dopisek „Nowe Dzienniki Gwiazdowe”. Załączony plik powinien mieć nazwę w formacie imię i nazwisko autora i tytuł pracy (np. Jan Kowalski – Kolonizacja Marsa). Dopuszczalne formaty to DOC, DOCX, RTF – należy załączyć plik w jednym z nich oraz dodatkowo jako PDF. W pliku oprócz pracy konkursowej należy zawrzeć na początku: tytuł pracy, imię i nazwisko autora, dane kontaktowe (e-mail, telefon), na końcu: informacje o badaniach naukowych, które stanowiły inspirację (tytuł badań, autor/ jednostka prowadząca badania, źródło informacji o badaniach).

 

Jaki są nagrody?


Główną nagrodą jest publikacja na łamach czasopisma „Urania – Postępy Astronomii” i voucher na zakupy w sklepie internetowym Uranii. Są też wyróżnienia w formie publikacji na łamach portalu www.urania.edu.pl.

 

Co z prawami autorskimi?


Pełne prawa autorskie pozostają przy Tobie. Swoje opowiadanie możesz potem wydać w formie drukowanej lub cyfrowej, opublikować w internecie, czy na przykład podpisać umowę z którymś z wydawców.  Zgłaszając pracę do konkursu udzielasz nam natomiast licencji umożliwiającej opublikowanie pracy na łamach Uranii, czy portalu Uranii. Licencja ta ma standardowe zapisy, bez których taka publikacja nie byłaby możliwa.

 

Autorzy niepełnoletni

 

W przypadku autorów niepełnoletnich wymagana jest dodatkowo pisemna zgoda rodzica lub opiekuna prawnego upoważniająca autora do wzięcia udziału w konkursie i odbioru potencjalnej nagrody.

 

Zobacz:

strona konkursu

regulamin konkursu